previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 11 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมโรค: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(ด้านโรคติดเชื้อ) (ถึง 9 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (ถึง 10 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

กรมสอบสวนคดีพิเศษ: นิติกร/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงานราชการ/ล่าม (ถึง 11 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

กรมการแพทย์: นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 7 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110 […]