previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ถึง 31 พ.ค.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนคร […]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน): นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล, งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์, งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารทุนการศึกษา (ถึง 31 พ.ค.)

2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขคจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 […]