previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: เศรษฐกร (ปริญญาโท, ปริญญาตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (ถึง 4 มี.ค.)

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเท […]

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 4 มี.ค.)

46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 เ […]

โรงพยาบาลสตูล: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักวิชาการสถิติ,พยาบาลวิชาชีพ (ถึง 15 มี.ค.)

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับ […]

กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ (ถึง 11 มี.ค.)

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 4 มี.ค.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]