previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -11 ส.ค. 2558  พนักงานการเงินและบัญชี(คนพิการ)

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -11 […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -7 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -27 ส.ค. 2558  นายช่างเทคนิค, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย, นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, เภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -03 ส.ค. 2558  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -06 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสาธารณสุข

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 […]