previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -24 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพ […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชก […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 มิ.ย. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -23 ก.ค. 2558  นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -19 มิ.ย. 2558  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิก

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 […]

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -03 ก.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบริหารจัดการงานยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่งานคลัง

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 2558  นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย […]

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -30 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -30 มิ. […]