previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -14 ส.ค. 2558  วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -14 ส.ค. 2558  วิศวก […]

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -14 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองทุนยุติธรรม (ด้านยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน […]

กรมศุลกากร -27 ส.ค. 2558  เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Verification to Protect the Circumvention on the Rules of Origin

“กรมศุลกากร -27 ส.ค. 2558  เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อ […]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ส.ค. 2558  ผู้จัดการ

“กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสม […]

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -19 ส.ค. 2558  ปฏิบัติงานที่แผนบัญชีและการเงิน

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -19 […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  ปฏิบัติงานกับเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพในสายงานช่างฝีมือ

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 13 ส.ค. -3 ก.ย. 2558  ทำหน้าที่เบิก-จ่ายอะไหล่เครื่องยนต์รถจักรชนิดต่างๆ ตัดบัญชี และเก็บค่าใช้จ่าย

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 13 ส.ค. -3 […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -19 ส.ค. 2558  นายช่างโยธา

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 – […]