previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -18 ก.ย. 2558  นักวิชาการพาณิชย์

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักง […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -11 ก.ย. 2558  นัดเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -15 ก.ย. 2558   เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -4 ก.ย. 2558  นักวิชาการสถิติ (ส่วนกลาง)

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัด […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ก.ย. 2558  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -04 ก.ย. 2558  นิติกร

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บั […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ก.ย. 2558  นายช่างเทคนิค

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 […]