previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -16 ก.ค. 2558  นายช่างรังวัด,นายช่างโยธา,นายช่างซ่อมบำรุง,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ – […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -15 ก.ค. 2558  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับ […]

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -23 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -23 ก.ค […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558   เศรษฐกร

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -11 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 […]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -10 ก.ค. 2558  พยาบาลวิชาชีพ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดร […]