previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -29 ก.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -29 ก.ค. 2 […]

 •  
  1.5K
  Shares
 • 1.5K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -21 ก.ค. 2558  พยาบาลวิชาชีพ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -21 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 ก.ค. 2558  นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -03 ส.ค. 2558  วิศวกรไฟฟ้า,เจ้าพนักงานสื่อสาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ,วิศวกรโยธา

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรา […]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -29 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -2 […]

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.ค. 2558  นักวิชาการเผยแพร่,บรรณารักษ์

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.ค. 2558  นักวิ […]

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.ค. 2558  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -27 ก.ค. 2558  นักเท […]

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -22 ก.ค. 2558  นักบริการวิชาการ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -22 ก.ค. 2558  นักบร […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -29 ก.ค. 2558  ผู้ประสานงานโครงการฯ

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -29 ก.ค. 255 […]