previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงธุรการ,โภชนากร,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 24 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น) (ถึง 22 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]