แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า: เจ้าหน้าที่ทั่วไป,เจ้าหน้าที่โครงการ (ถึง 23 ก.พ.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 ห […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ: พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ (ถึง 1 มี.ค.)

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพ […]

โรงพยาบาลตะกั่วป่า: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 25 ก.พ.)

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับ […]