previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานรา […]

มรภ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 ก.ค. 2558  อาจารย์ สังกัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

“มรภ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -16 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -16 ก.ค. 2558  นายช่างรังวัด,นายช่างโยธา,นายช่างซ่อมบำรุง,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ – […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -15 ก.ค. 2558  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับ […]

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -23 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -23 ก.ค […]