แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (ถึง 7 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

โรงพยาบาลบ้านโป่ง: นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักประชาสัมพันธ์ (ถึง 4 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]