previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวม 130 อัตรา (ถึง 23 มี.ค. 55)

สำหรับผู้ผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี รับสมัครทางอินเ […]

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) (ถึง 30 มี.ค. 55)

เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ถึง 27 ก.พ. 55)

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ถึง 8 มี.ค. 55)

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211 […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ถึง 16 มี.ค. 55)

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเท […]