แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

เปิดแล้ว!! ข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก เปิดสอบ สายอำนวยการ – สายปราบปราม ตั้งแต่ 10 เม.ย. – 3 พ.ค. 55

การ รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบั […]

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดสอบ พนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอ […]

กรมที่ดิน เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55

จำนวน 38 อัตรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธั […]

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบ นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55)

255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เข […]

กรมที่ดิน เปิดสอบ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคา […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ลำปาง) ตั้งแต่ 26 – 30 มี.ค. 55

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับ […]