แอ๊คกรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สอบท้องถิ่นทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ: นิติกร/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงานราชการ/ล่าม (ถึง 11 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

กรมการแพทย์: นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 7 ก.พ.)

กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110 […]