previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีธุรกิจเฉพาะ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > , > แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีธุรกิจเฉพาะ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Version
Download 484
Total Views 43
Stock
File Size 10.97 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม 2018
Last Updated 24 สิงหาคม 2018
Download

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ง ที่จัดเก็บจากการ

บริโภคและเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยทั่วไปแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไป ภาษีธุรกิจเฉพาะจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไปเช่นกัน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ผู้ประกอบกิจการเฉพาะอย่างที่กำหนดไว้ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะให้เสียภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแทน ซึ่งมีลักษณะการเสียภาษีคล้ายคลึงกับภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไปนั่นเอง กิจการที่อยู่ในข่ายบังคับของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มอีก เพื่อมิให้ต้องเสียภาษีการบริโภคซ้ำซ้อน ทั้งนี้เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ต่างเป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำนวณจากรายรับที่กิจการได้รับหรือพึงได้รับในเดือนภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ และเสียภาษีเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลหรือรายได้สุขาภิบาลหรือรายได้จังหวัด ควบคู่กันไปอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ภาษีท้องถิ่นเหล่านี้เป็นภาษีที่กรมสรรพากรช่วยดำเนินการจัดเก็บเพื่อส่งเป็นรายได้แก่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้จ่ายในกิจการของท้องถิ่น

 

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือ นิติบุคคล

(2) ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

(3) ประกอบกิจการในราชอาณาจักร

 

องค์ประกอบที่ 1เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือ นิติบุคคล

มีความหมายเช่นเดียวกับองค์ประกอบที่ 1 ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในภาคที่ 4 เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

องค์ประกอบที่ 2ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •