previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แนวข้อสอบ กรมศุลกากร แจกฟรี!!

แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
แนวข้อสอบ กรมศุลกากร แจกฟรี!!

Version
Download 1154
Total Views 181
Stock
File Size 27.54 MB
File Type pdf
Create Date 24 สิงหาคม 2018
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

ตัวอย่างบางส่วน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพิ่มเติมมี 61 หน้า

แนวข้อสอบกรมศุลกากร รวบรวมโดย by ACTGROUP

 1. ข้อใดไม่ใช่ พนักงานศุลกากร และ พนักงาน

ก.  ข้าราชการในกรมศุลกากร                                            ข.  นายทหารเรือแห่งราชนาวี

ค.  นายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ                                    ง.  นายตำรวจ

จ.  ทุกข้อเป็นพนักงานศุลกากรและพนักงาน

 1. 2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดราคาศุลกากร

ก.  ราคาซื้อขายของที่นำเข้า                                                ข.  ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

ค.  ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน                                           ง.  ราคาทบทวน

จ.  ราคาย้อนกลับ

 1. 3. WCO คือ ข้อใด

ก.  องค์การการค้าโลก                                                         ข.  องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก

ค.  องค์การศุลกากรโลก                                                     ง.  องค์การอนามัยโลก

จ.  องค์การสิ่งแวดล้อมโลก

 1. 4. ผู้ใดมีอำนาจในการกำหนดสนามบินใดๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นสนามบินศุลกากร

ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  คณะรัฐมนตรี

ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                                ง.  อธิบดีกรมศุลกากร

จ.  นายด่านศุลกากร

 1. 5. การยึดยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดเจ้าของหรือผู้มีสิทธิต้องไปยื่นคำร้องขอคืนภายในกี่วัน

ก.  30 วัน                                                                               ข.  45 วัน

ค.  60 วัน                                                                               ง.  90 วัน

จ.  120 วัน

 1. 6. การยึดสิ่งอื่นที่มิใช่ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด เจ้าของหรือผู้มีสิทธิต้องไปยื่นคำร้องขอคืนภายในกี่วัน

ก.  30 วัน                                                                               ข.  45 วัน

ค.  60 วัน                                                                               ง.  90 วัน

จ.  120 วัน

 1. 7. นายเรือต้องทำรายงานยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาเท่าใดนับแต่เรือมาถึงท่า

ก.  12 ชั่วโมง                                                                         ข.  24 ชั่วโมง

ค.  36 ชั่วโมง                                                                         ง.  48 ชั่วโมง

จ.  72 ชั่วโมง

 1. 8. “สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ” หมายถึง ข้อใด

ก.  ของต้องกำกัด                                                                  ข.  ของต้องกำจัด

ค.  ของต้องห้าม                                                                    ง.  ของต้องจำกัด

 

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •