ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Version
 • Download 2
 • File Size 3.23 MB
 • File Count 1
 • Create Date 22 พฤศจิกายน 2018
 • Last Updated 22 พฤศจิกายน 2018

แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม

แจกฟรี!! สรุปย่อ

เตรียมสอบศาลยุติธรรม

ตัวอย่างบางส่วน

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง

ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่ผู้ใส่สวนอิสระ

พ.ศ. 2560

“ศาล” หมายความว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

“ผู้ไต่สวนอิสระอิสระ” หมายความว่า บุคคลซึ่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ไต่สวน หาข้อเท็จจริงและทำความเห็นในกรณีที่มีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ชตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 1. ผู้ไต่สวนอิสระมาประชุมเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
 • ค่าป่วยการเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ 3,000 บาท
 • ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก
 • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ให้สั่งจ่ายตาม กฎหมาย

หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 • บุคคลอื่นนอกจากนั้น ให้สั่งจ่ายได้โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
 1. ผู้ไต่สวนอิสระได้รับค่าตอบแทนในการทำสำนวนเป็นรายคดีในอัตราคดีละ 50,000 บาท ให้จ่ายเมื่อคณะผู้ไต่สวนอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว
 2. ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้ไต่สวนอิสระเพื่อช่วยเหลือในการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละ 1,500 บาท

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายแก่พยานคุณที่ศาลเรียกมากูควรซื้อมาให้ถ้อยคำบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้ รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

ศาลหมายความว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและให้ หมายความรวมถึงองค์คณะ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP