. . .

แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม

ACTGROUP > > แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม

Version
Download 2
Total Views 11
Stock
File Size 3.23 MB
File Type pdf
Create Date 22 พฤศจิกายน 2018
Last Updated 22 พฤศจิกายน 2018
Download

แจกฟรี!! สรุปย่อ

เตรียมสอบศาลยุติธรรม

ตัวอย่างบางส่วน

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง

ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่ผู้ใส่สวนอิสระ

พ.ศ. 2560

“ศาล” หมายความว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

“ผู้ไต่สวนอิสระอิสระ” หมายความว่า บุคคลซึ่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ไต่สวน หาข้อเท็จจริงและทำความเห็นในกรณีที่มีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ชตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 1. ผู้ไต่สวนอิสระมาประชุมเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
 • ค่าป่วยการเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ 3,000 บาท
 • ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก
 • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ให้สั่งจ่ายตาม กฎหมาย

หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

 • บุคคลอื่นนอกจากนั้น ให้สั่งจ่ายได้โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
 1. ผู้ไต่สวนอิสระได้รับค่าตอบแทนในการทำสำนวนเป็นรายคดีในอัตราคดีละ 50,000 บาท ให้จ่ายเมื่อคณะผู้ไต่สวนอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว
 2. ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้ไต่สวนอิสระเพื่อช่วยเหลือในการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละ 1,500 บาท

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายแก่พยานคุณที่ศาลเรียกมากูควรซื้อมาให้ถ้อยคำบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้ รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

ศาลหมายความว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและให้ หมายความรวมถึงองค์คณะ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > > แจกฟรี!! สรุปย่อ เตรียมสอบศาลยุติธรรม

เรื่องล่าสุด