previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพครู

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพครู
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ของวิชาชีพครู

Version
Download 1
Total Views 3
Stock
File Size 1,019.55 KB
File Type pdf
Create Date 1 มีนาคม 2019
Last Updated 1 มีนาคม 2019
Download

ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

ของวิชาชีพครู

ชุดที่ 1

 1. ในปัจจุบันค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งกายรัดรูป การเที่ยวกลางคืน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในบทบาทครู ท่านคิดว่าการปฏิบัติตนตามตัวเลือกจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุด
 2. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์
 3. ปลุกระดม เป็นแนวหน้าในการต่อต้านค่านิยมผิดๆ
 4. นำเสนอความคิดเห็นอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์
 5. เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้มาเผยแพร่
 6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับครูน้อยที่สุด
 7. รับผิดโครงการด้านวิชาการของโรงเรียน
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน
 9. เป็นที่ปรึกษาในมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรี
 10. จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่เตรียมตัวไปแข่งขันชิงรางวัล
 11. ครูประกิจนั่งทำงานที่โรงเรียนจนถึงสามทุ่มจนกระทั่งงานแล้วเสร็จไปด้วยดี ทันเวลาที่กำหนดการกระทำของครูประกิจแสดงถึงคุณธรรม จริยธรรมในข้อใด
 12. รับผิดชอบ                 2. มานะ อุตสาหะ
 13. อดทนอดกลั้น                 4. โอบอ้อมอารี
 14. การกระทำในข้อใดของครูที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากข้ออื่น
 15. สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ “จิตวิทยาวัยรุ่น”
 16. ไปศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 17. ดูคลิปวิดีโอหาความรู้มาสอนนักเรียน
 18. การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
 19. “ใครๆ ก็พูดกันว่าครูปิงปองเป็นครูที่เก่งที่สุด” จากคำกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่าครูปิงปองมีคุณลักษณะของครูตามข้อใด
 20. คุณลักษณะด้านความคิด                 2. คุณลักษณะด้านความรู้
 21. 1. คุณลักษณะด้านค่านิยม                 4. คุณลักษณะด้านความสามารถ
 22. สังคมมีความคาดหวังอย่างไรต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูมากที่สุด
 23. มีความเข้าใจผู้เรียน 2. วีวุฒิการศึกษาสูง
 24. มีจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู 4. มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •