ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Category: เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่]

เลื่อนวันประกาศผลสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนะนำแนวทางเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เดา!! สอบ กทม.เปิดตำแหน่งอะไร

จพง.เทศกิจ/ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ นักจัดการงานทั่วไป**/นักทรัพยากรบุคคล**/ นักบัญชี*/นักพัฒนาการกีฬา/ นักพัฒนาสังคม**/นักวิทยาศาสตร์/ นักโภชนาการ/นักวิเคราะห์งบประมาณ/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิเทศสัมพันธ์/มัณฑนากร/นักวิชาการคลัง*/นักวิขาการจัดหาที่ดิน/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการตรวจสอบภายใน**/นักวิชาการแผนที่/นักวิชาการศูนย์เยาวชน/นักวิชาการสาธารณสุข**/วิศวกรโยธา/

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ติวสอบ กรมทางหลวง

-สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ. แล้ว
-รับสมัคร 25 ต.ค.-14 พ.ย.62
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ 22 พ.ย.62
-เปิดรับสมัครตำแหน่ง
⭕️นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
⭕️วิศวโยธาปฏิบัติการ
⭕️นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP