. . .

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ: พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ (ถึง 1 มี.ค.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       1034 […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลตะกั่วป่า: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี (ถึง 25 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       ถ.ติว […]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

เรื่องล่าสุด