ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Category: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -18 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -18 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -17 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -17 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -19 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคลัง (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -19 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคลัง (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 มิ.ย. 2558  เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 มิ.ย. 2558  เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -25 มิ.ย. 2558  พนักงานภาษีสรรพากร 33 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -25 มิ.ย. 2558  พนักงานภาษีสรรพากร 33 อัตรา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -25 มิ.ย. 2558  พนักงานภาษีสรรพากร 41 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -25 มิ.ย. 2558  พนักงานภาษีสรรพากร 41 อัตรา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
มรภ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -30 มิ.ย. 2558  อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์

มรภ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 -30 มิ.ย. 2558  อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  นักตรวจสอบภาษี

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  นักตรวจสอบภาษี

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -12 มิ.ย. 2558  นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -12 มิ.ย. 2558  นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 4 มิ.ย. -4 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 4 มิ.ย. -4 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP