. . .

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ ที่ 17: นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 4 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       ประกา […]

 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (ถึง 7 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       ประกา […]

 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพยาบาลบ้านโป่ง: นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักประชาสัมพันธ์ (ถึง 4 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       ประกา […]

 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

เรื่องล่าสุด