ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Category: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -03 ก.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบริหารจัดการงานยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่งานคลัง

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -03 ก.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบริหารจัดการงานยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ และเจ้าหน้าที่งานคลัง

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 2558  นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 2558  นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -30 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย)

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -30 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -10 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -08 ก.ค. 2558  นักทรัพยากรบุคคล,นักนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -08 ก.ค. 2558  นักทรัพยากรบุคคล,นักนิติวิทยาศาสตร์

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -30 มิ.ย. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -30 มิ.ย. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 ก.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 ก.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 มิ.ย. 2558  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 มิ.ย. 2558  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP