. . .

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย: นักนิคการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 23 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       สำนัก […]

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์: พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถึง 17 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       กรมกา […]

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงพบาบาลพะเยา: นิติกร นักโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพยาบาลวิชาชีพ (ถึง 17 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       ประกา […]

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ด้านบริหารงานบุคคล ด้านสารสนเทศ ด้านวิชาการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี และด้านเลขานุการ (ถึง 21 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       สำนัก […]

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

สสจ.สกลนคร: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 05 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน       สำนัก […]

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

เรื่องล่าสุด