ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

Category: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

สอบท้องถิ่น อบต.ห้วยโป่ง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการศึกษา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี

สอบท้องถิ่น อบต.แม่กิ๊ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชี

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา

สอบท้องถิ่น อบต.แม่คะตวน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

สอบท้องถิ่น อบต.หมอกจำแป่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -26 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
การจัดอันดับปัญหาการค้ามนุษย์   –  ล่าสุด!! สหรัฐฯจัดอันดับค้ามนุษย์ปี 58 ไทยติดเทียร์ 3 สองปีซ้อน

การจัดอันดับปัญหาการค้ามนุษย์ –  ล่าสุด!! สหรัฐฯจัดอันดับค้ามนุษย์ปี 58 ไทยติดเทียร์ 3 สองปีซ้อน

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 -31 ส.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า),นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 -31 ส.ค. 2558  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า),นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -27 ส.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -27 ส.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -31 ส.ค. 2558  นักกิจกรรมบำบัด

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -31 ส.ค. 2558  นักกิจกรรมบำบัด

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -14 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างศิลป์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -14 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างศิลป์

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -07 ส.ค. 2558  พนักงานธุรการ (หญิง)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -07 ส.ค. 2558  พนักงานธุรการ (หญิง)

...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP