previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดสอบ นักวิชาการแรงงาน (สรจ.บุรีรัมย์,ลำปาง,สุโขทัย) ตั้งแต่ 26 – – 30 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ(รพ.พิบูลย์รักษ์ สสจ.อุดรธานี) ตั้งแต่ 19 – – 28 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดสอบ ครูผู้สอน (วิชาเอก กายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด ๑ ตำแหน่ง) ตั้งแต่ 23 มี.ค. – 5 เม.ย. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบ นิติกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,ผู้ตรวจสอบภายใน,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพวิศวกร,นักธรณีวิทยา,สถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์, นายแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลปริญษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถึง 31 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ถึง 10 เม.ย. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบ นักการเงิน, วิศวกร(ไฟฟ้า,โยธา,คอมพิวเตอร์), นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักระบบคอมพิวเตอร์, เศรษฐกร, นักบัญชี, นักการเงิน, บุคลากร, ช่าง(ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล,โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์, พนักงานบัญชี, นักพัสดุ, พนักงา

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวม 130 อัตรา (ถึง 23 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ),วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) (ถึง 30 มี.ค. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •