previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมการแพทย์: พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถึง 17 ก.พ.)

กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110 […]

โรงพบาบาลพะเยา: นิติกร นักโภชนาการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพยาบาลวิชาชีพ (ถึง 17 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ  […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ด้านบริหารงานบุคคล ด้านสารสนเทศ ด้านวิชาการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี และด้านเลขานุการ (ถึง 21 ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราช […]

สสจ.สกลนคร: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 05 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เม […]