previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: เศรษฐกร (ป.โท) เศรษฐกร (ตรี) นิติกร (ตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) (ถึง 15 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 11 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมโรค: เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(ด้านโรคติดเชื้อ) (ถึง 9 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (ถึง 10 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ: นิติกร/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงานราชการ/ล่าม (ถึง 11 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •