previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

หมวดหมู่: งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลคง สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา) (ถึง 6 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  2.8K
  Shares
 • 2.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,น

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  2.8K
  Shares
 • 2.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา,ด้านไฟฟ้า,ด้านเครื่องกล,ด้านอุตสาหการ,ด้านเคมี (ถึง 21 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  2.8K
  Shares
 • 2.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานกิจการยุติธรรม: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ถึง 16 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์ให้เพื่อน        […]

 •  
  2.8K
  Shares
 • 2.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •