ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ธ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ธ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

ช่วงเวลาที่เปิดรับ
12 ม.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมหน่วยลงทุน (UTM) เพื่อให้ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.) ใช้ในการประกอบการพิจารณาในการทำรายการหน่วยลงทุน
2. ให้คำปรึกษากับธนาคารออมสินสาขาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำหน่วยลงทุนด้านอื่นๆ
3. ประสานงานกับธนาคารออมสินสาขาในการแก้ไขเอกสารการทำธุรกรรม
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
หมายเหตุ
ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงพฤษภาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
7. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯตำแหน่ง: ลูกจ้างโครงการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารออมสิน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารออมสิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP