ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ 6 เม.ย. -30 ธ.ค. 2559 |ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ 6 เม.ย. -30 ธ.ค. 2559 |ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง
ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
4 ม.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดพิมพ์หนังสือ และรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ของหน่วยงาน คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มลูกค้า จัดทำข้อมูลสถิติ หรือผลดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จำนวนที่รับสมัคร : 7 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Access Power Point

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และสามารถให้ความเห็นด้านกฎหมายได้
จำนวนที่รับสมัคร : 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารก่อสร้าง
จำนวนที่รับสมัคร : 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ไฟฟ้า และก่อสร้าง 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Access Power Point
เงื่อนไข
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
4. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
5. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่เลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง: ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารออมสิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารออมสิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP