สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -8 พ.ย. 2558  ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -8 พ.ย. 2558  ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว 4040 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย “กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่าง และกลุ่มวิชาที่ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันและเวลาการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และ ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
2. รับสมัครคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 2-วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
4. ประเมินประวัติและผลงาน
วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
5. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
6. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
7. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

ตารางสอบ

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ก. ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.

วิชาความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข. ความรอบรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 15.00-16.00 น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วัน/เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558
ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้อำนวยการสถานศึกษา
50 คะแนน


วัน/เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
สัมภาษณ์
50 คะแนน


ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ
ประกาศ |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563