มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -18 ก.ย. 2558  นักวิชาการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -18 ก.ย. 2558  นักวิชาการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(๒) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๓) มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๕) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการบริการวิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้แก่ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนการจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ในการจัดทำโครงการ งานฝึกอบรม งานบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษาและดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการ ศึกษา – ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ – ความรู้ในงานกิจการนักศึกษา กระบวนการให้คำปรึกษาเบื้อง ต้น – ความรู้งานกิจกรรมแนะแนว กองทุนการศึกษา – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ศรีวิชัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ศรีวิชัย
ประกาศ |

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563