. . .

กรมที่ดิน เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมที่ดิน เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จำนวน 38 อัตรา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน :     7,670 – 8,440 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     28 ตำแหน่ง

ตำแหน่งทีี่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ………………………………………………. รายละเอียด Click ที่นี่
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) ………………………………… รายละเอียด Click ที่นี่
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เฉพาะคนพิการ) ………………….. รายละเอียด Click ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ Click ที่นี่
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป) Click ที่นี่
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) Click ที่นี่
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เฉพาะคนพิการ) Click ที่นี่
กำาหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 20 เมษายน 2555
ในวันราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดเวลา ดังนี้
ภาคเช้า : รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
ภาคบ่าย : รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมที่ดิน:คลิกที่นี่l


ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมที่ดิน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมที่ดิน เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55

เรื่องล่าสุด