. . .

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบ นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบ นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน :     9,140 – 9,690 บาท บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่

website สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว:คลิกที่นี่l

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบ นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 55)

เรื่องล่าสุด