ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

กรมประมง เปิดสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 55)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานผู้ช่วยประมง
อัตราเงินเดือน :     8,300 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ประกาศณียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ช่วยปฏิบัติงานด้านการประมง และปฏิบัติหน้าที่ือื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมประมง:คลิกที่นี่l


ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมประมง:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP