ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 14 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     – เบิกเงินอุดหนุนให้แก่บุคคลภายนอก
– เบิกเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรม
– ดำเนินการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินด้วยเช็ค
– การบันทึกบัญชีรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีภาครัฐ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)

– ทักษะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. จริยธรรม 4. ความร่วมแรงร่วมใจ 5. ความยืดหยุ่น ผ่อนปรน 6. การควบคุมตนเอง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน)

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :    
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP