. . .

กรมการค้าภายใน: นักวิชาการชั่งตวงวัด,นักวิชาการพาณิชย์ รวม 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-27 ม.ค.54

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการค้าภายใน: นักวิชาการชั่งตวงวัด,นักวิชาการพาณิชย์ รวม 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-27 ม.ค.54
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รับนักวิชาการพาณิชย์ 20 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์ และตำแหน่งชั่งตวงวัด 3 อัตรา

กรมการค้าภายใน
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9140 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ กพ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้บัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     9140 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ กพ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
    
    
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการค้าภายใน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการค้าภายใน: นักวิชาการชั่งตวงวัด,นักวิชาการพาณิชย์ รวม 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-27 ม.ค.54

เรื่องล่าสุด