. . .

สสจ.ร้อยเอ็ด: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักการแพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สสจ.ร้อยเอ็ด: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักการแพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักการแพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (สสจ.ร้อยเอ็ด)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     23 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท,ปวส,ปริญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
    
    
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
    
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สสจ.ร้อยเอ็ด:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สสจ.ร้อยเอ็ด: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักการแพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เรื่องล่าสุด