. . .

กองทัพอากาศ: พนักงานราชการ (ถึง 25 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทัพอากาศ: พนักงานราชการ (ถึง 25 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน :     8,510 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ช่างสรรพาวุธ 3 ตำแหน่ง
: ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ เคมีอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20
– ช่างกลโรงงาน 1 ตำแหน่ง
: ปวช.ช่างซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมประสาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20
– ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 ตำแหน่ง
: ปวช.ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20
– ลูกมือช่าง 1 ตำแหน่ง
: มัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า(การศึกษานอกโรงเรียน)
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.20

ทุกตำแหน่งต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานช่าง และงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
– ความสามารถด้านอื่นๆ – คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     200 คะแนน
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กองทัพอากาศ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กองทัพอากาศ: พนักงานราชการ (ถึง 25 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด