. . .

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ครูฝึกฝีมือแรงงาน, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก (ถึง 25 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ครูฝึกฝีมือแรงงาน, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก (ถึง 25 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือ พณิชยศาสตร์
————–

ชื่อตำแหน่ง :     ครูฝึกฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
————–
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
————–

ชื่อตำแหน่ง :     ครูฝึกฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
————–
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
————–
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน :     16,760 บาท
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือการวิเคราะห์งานและการประเมินผล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
————-
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
อัตราเงินเดือน :     16,760 บาท
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี และศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ครูฝึกฝีมือแรงงาน, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก (ถึง 25 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด