ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: บุคลากร (ถึง 8 มี.ค.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ๑. ปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันสังคม
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้
๓. จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน (๘๐ คะแนน) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล – ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม – ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ รวมตลอดถึงประเภทและวิธีการ ในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ สอบปฏิบัติ (๒๐ คะแนน) – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน) – พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงที วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP