. . .

มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)/นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ) (ถึง 30 ก.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)/นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ) (ถึง 30 ก.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
– ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
๒. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)
๓. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๔. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

————————

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ)
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาหูหนวกศึกษา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย)
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. มีประสบการณ์ด้านล่ามภาษามือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ล่ามภาษามือด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิด
๒. ล่ามภาษามือบริการวิชาการ ทั้งภายใน – ภายนอกสถาบัน
๓. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
 

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิชาการศึกษา(ปฎิบัติงานสอนภาษามือไทย)/นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานล่ามภาษามือ) (ถึง 30 ก.ย.)

เรื่องล่าสุด