. . .

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย: เจ้าพนักงานสัตวบาล/พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ถึง 22 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย: เจ้าพนักงานสัตวบาล/พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ถึง 22 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานตรวจโรคสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. มีวุฒิปริญญาตรีทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตว์แพทย์ การเกษตร
2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานสัตวบาล (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย)
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา
2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยกำหนดไว้
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย: เจ้าพนักงานสัตวบาล/พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ถึง 22 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด