. . .

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: อาจารย์ (ถึง 25 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: อาจารย์ (ถึง 25 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท และปริญญาเอก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     เอกสารแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     เอกสารแนบท้า
   
   
เงื่อนไข :     อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: อาจารย์ (ถึง 25 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด