ACTGROUP แอ๊คกรุ๊ป ติวสอบท้องถิ่น สอบ กพ. 2562 - 2563 แนวข้อสอบ กพ ธ.ก.ส. รับสมัครสอบ ข่าวสอบราชการ สอบ ก.พ. 2563 รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หางานราชการ สมัครงานราชการ และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่ี 2562-2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: บรรณารักษ์ (ถึง 15 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
๕.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้านบรรณารักษ์ โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
๕.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่

Facebook Comments
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

ACTGROUP