. . .

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: 7เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ถึง 12 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: 7เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ถึง 12 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: 7เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ถึง 12 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด