previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -17 ม.ค. 2559 |นักวิชาการโภชนาการ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -17 ม.ค. 2559 |นักวิชาการโภชนาการ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -17 ม.ค. 2559 |นักวิชาการโภชนาการ

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 250-300 ชั่วโมง (ถ้ามีกรุณาแนบหนังสือรับรองมาด้วย)
5. หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Internet ได้
8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบำบัด
-สอน เผยแพร่ และจัดทำเอกสารความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด
-คำนวณและกำหนดสารอาหารให้กับผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์
-ควบคุมการเตรียมการผลิตอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและคำสั่งในการรักษาผู้ป่วย
-ควบคุมและจัดสำรับอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์
-จัดเก็บข้อมูล ผลลัพธ์ การดำเนินงาน สถิติจำนวนการให้บริการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย
-เข้าร่วมในทีมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ด้านโภชนบำบัด โภชนบริการ โภชนศาสตร์ประยุกต์
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Internet ได้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักวิชาการโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลศิริราช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง โรงพยาบาลศิริราช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -30 ม.ค. 2559 |พยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1-5 ปี
5. หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้
-ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
-ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
-เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลศิริราช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง โรงพยาบาลศิริราช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •