. . .

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ถึง 15 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ถึง 15 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตประกิบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผน
การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ถึง 15 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด