. . .

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (ถึง 7 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (ถึง 7 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช)
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวส.,ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (ถึง 7 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด