previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
แชร์ให้เพื่อน
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  167
  Shares

แนวข้อสอบตำรวจ แจกฟรี

รูปแบบไฟล์ PDF แนวข้อสอบตำรวจเพื่อทดสอบความพร้อมในการสอบ

เข้มๆ อัพเดท เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย

ตัวอย่าง บางส่วนในไฟล์ ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

136.ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ก. สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

137.สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด

ก. รวงข้าว 10 ต้น

ข. รวงข้าว 11 ต้น

ค. รวงข้าว 12 รวง

ง. รวงข้าว 13 รวง

 1. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด ?

ก. 7 สิงหาคม 2510

ข. 18 สิงหาคม 2510

ค. 8 สิงหาคม 2510

ง. 28 สิงหาคม 2510

139.ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง ?

ก. ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

ข. ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม

ค. บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

ง. ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

140.อาเซียนคืออะไร ?

ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

141.ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะกี่ปี

ก. 5 ปี

ข. 10 ปี

ค. 15 ปี

ง. 20 ปี

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ

ข. 6 ข้อ

ค. 7 ข้อ

ง. 11 ข้อ

 1. Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. หลักนิติรัฐ

ข. หลักคุณธรรม

ค. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ง. หลักการมีส่วนร่วม

144.อาเซียน+3 (ASEAN+3) ประกอบด้วยข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. จีน

ข. เกาหลีใต้

ค. ญี่ปุ่น

ง. อินโดนีเซีย

145.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ความพอเพียง

ข. ความมีเหตุผล

ค. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ง. ความพอประมาณ

146.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กำหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

147.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่ระยะ

ก. 2 ระยะ

ข. 3 ระยะ

ค. 4 ระยะ

ง. 5 ระยะ

148.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่จังหวัด

ก. 5 จังหวัด

ข. 10 จังหวัด

ค. 15 จังหวัด

ง. 20 จังหวัด

 

แนวข้อสอบตำรวจ

 •  
  167
  Shares
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  167
  Shares

แนวข้อสอบกรมสรรพากร แจกฟรี สำหรับผู้เตรียมสอบกรมสรรพากร 2561

รูปแบบไฟล์ PDF แนวข้อสอบกรมสรรพากร เพื่อทดสอบความพร้อมในการสอบกรมสรรพากร 2561

เข้มๆ อัพเดท เจาะข้อสอบ ความรู้ภาษีอากร พิชิตกรมสรรพากร

สำหรับท่านที่เตรียมสอบกรมสรรพากรที่จะสอบเร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดสรุปไว้อ่านทบทวนอาจเห็นภาพแนวทางของข้อสอบได้ชัดเจนขึ้น  แต่ ละปี มีอะไรปรับใหม่จะมาแนบท้ายแต่ละภาคให้ยกเว้น มาใหม่จริงๆ ปรับยก lot จะเป็น ความรู้เสริมภาษี

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ความรู้เสริมภาษี

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีธุรกิจเฉพาะ

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีอากร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! อากรแสตมป์

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! กฎหมายการบัญชี

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร แจกฟรี!! ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 •  
  167
  Shares
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  167
  Shares

แนวข้อสอบกรมศุลกากร แจกฟรี สำหรับผู้เตรียมสอบกรมศุลกากร 2561

รูปแบบไฟล์ PDF แนวข้อสอบศุลกากร เพื่อทดสอบความพร้อมในการสอบกรมศุลกากร 2561

ตัวอย่าง บางส่วนของไฟล์ แนวข้อสอบศุลกากร พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ฟรี!! กลั่นกรองโดย อ.วันนรัตน์ โหด มันส์ ฮา คนเดิม ส่งไฟล์ให้ด้วยตัวเองเพื่อให้ท่านที่เตรียมสอบกรมศุลกากรได้ทราบสถานะความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมศุลกากร ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เตรียมสอบกรมศุลกากร ไม่มากก็น้อย แต่หากท่านที่ทดลองทำแล้วรู้สึกว่าหนักหนาสาหัส แอ๊คกรุ๊ปยินดีช่วยแบ่งเบาภาระการเตรียมสอบกรมศุลกากรให้ท่าน จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นยิ่งกว่าเบา ลดเวลาการเตรียมสอบ ไม่ต้องคลำหาข้อมูลเตรียมสอบแบบหว่านแห คอร์สนี้ยังเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความมั่นใจระดับ 10 เพราะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมศุลกากรต้องได้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องได้ขึ้นบัญชีลำดับต้นๆ จึงจะมีโอกาสได้เป็นข้าราชการในกรมศุลกากร

จากอดีตกรมศุลกากรเปิดสอบทุกครั้ง แอ๊คกรุ๊ปก็ติวทุกครั้ง บางครั้งมีผู้เข้าติวมากกว่า 10,000 ท่าน ครั้งที่ติวที่ MBK HALL THE MALL บางกะปิ และที่ JJ MALL ครั้งนั้นกรมศุลกากรใจดีจัดสอบภาค ก. ให้ด้วย แต่ครั้งนี้ กรมศุลกากรจัดสอบเฉพาะภาค ข. หลักสูตรการสอบ ถ้าควานหากันเองก็คงลำบากไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่าที่อ่านไปจะออกสอบหรือไม่ แนวข้อสอบที่มีขายตามท้องตลาดก็มีน้อย คอร์สติวกรมศุลกากรของแอ๊คกรุ๊ปอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่าน เพราะนอกจาก อ.วันนรัตน์ที่ชอบแอบไปดูขอสอบด้วยตัวเองในสนามสอบแล้ว ยังมี อ.กร ที่มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องติดต่อกับกรมศุลกากรบ่อยๆ มั่นใจได้ในความชำนาญและเชี่ยวชาญ ฝากคอร์สติวให้ลองพิจารณด้วยนะครับ ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสอบถามทาง Line @actgroup ส่วนท่านที่อยากลองทำแนวข้อสอบไฟล์สำหรับดาวน์โหลดฟรีลิงค์อยู่ล่าง..กว่า

คอร์สติวสอบกรมศุลกากร

 1. กรณีผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกนำเงินมาชำระค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มภายหลังการรับมอบของจากศุลกากรหรือการส่งออก นอกจากค่าภาษีที่ต้องเสียแล้วต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราเท่าใด

ก.  ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน                                                        ข.  ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

ค.  ร้อยละ 1 ต่อเดือน                                                           ง.  ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

จ.  ร้อยละ 2 ต่อเดือน

 1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีอากรที่ใช้ในการส่งเสริมการส่งออก ณ ปัจจุบันการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ก.  คลังสินค้าทัณฑ์บน                                                        ข.  เขตปลอดอากร

ค.  เขตประกอบการเสรี                                                       ง.  ข้อ ก และ ข

จ.  สิทธประโยชน์สุทธินำกลับ

 1. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของเขตปลอดอากรไม่ถูกต้อง

ก.  ยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักรและของที่นำเข้าจากต่างประเทศและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

ข.  ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร

ค.  ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่ปล่อยออกไปจามเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่าย

ง.  ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียม สำหรับสุรา ยาสูบและไพ่ที่ผลิตจากเขตปลอดอากร

จ.  เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

 1. เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย คือบริเวณที่มีความกว้างถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยเท่าใด

ก.  12 ไมล์ทะเล                                                                    ข.  24 ไมล์ทะเล

ค.  48 ไมล์ทะเล                                                                    ง.  96 ไมล์ทะเล

จ.  100 ไมล์ทะเล

 1. บุคคลใดที่ต้องรับผิดกรณีที่มีการกระทำผิดฐานลักลอบหรือหลีกเลี่ยงสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกทางไปรษณีย์

ก.  ผู้ที่มีชื่อเป็นผุ้รับของอันนำเข้ามา                                 ข.  ผู้ไปรับของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ค.  ผู้นำของไปทำการส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์                                ง.  ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งของอันจะส่งออกไป

จ.  ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดหมายถึงทางที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ขนส่งของได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นนอกจากทางอนุมัติ

ก.  ทางอนุมัติเฉพาะคราว                                                    ข.  ทางอนุมัติชั่วคราว

ค.  ทางอนุมัติให้เฉพราะคราว                                            ง.  ทางอนุมัติให้ชั่วคราว

จ.  ผิดทุกข้อ

 1. อากาศยานลำใดออกจากสนามบินไปโดยไม่มีใบปล่อยอากาศยาน มีความผิดระวางโทษปรับเท่าใด

ก.  ไม่เกิน 10,000 บาท                                                        ข.  ไม่เกิน 20,000 บาท

ค.  ไม่เกิน 50,000 บาท                                                        ง.  ไม่เกิน 100,000 บาท

จ.  ไม่เกิน 200,000 บาท

แนวข้อสอบ กรมศุลกากร แจกฟรี!!

 •  
  167
  Shares
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •