. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
แชร์ให้เพื่อน
 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  36
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

 1. วุฒิสมาชิก : กฎหมาย? : ?
 2. ผู้ร้าย : ตำรวจ                                     2.   ผู้พิพากษา : คดีความ
 3. บริษัท : ผู้จัดการ                                  4.   ทหาร : ปฏิวัติ

 

 1. ความชั่ว : ความดี ? : ?
 2. ความเหงา : ความดี                             2.   ความเท็จ : ความจริง
 3. โชคดี : โชคร้าย                                    4.   เจ็บป่วย : อ่อนเพลีย

 

 1. บ่อย ๆ : ทุกครั้ง? : ?
 2. นานๆ ครั้ง : ไม่เคย 2.   ไม่เคย : ทุกครั้ง
 3. 3. สั่นคลอน : มั่นคง                                  ก่อนเวลา : สาย

 

 1. ข้าว : ธัญพืช ? : ?
 2. แม่วัว : เนื้อวัว                                      2.   ส้ม : มะนาว
 3. ไก่ : นก                                               4.   แตงกวา : ผัก

 

 1. ภูเขา : อุโมงค์ ? : ?
 2. ประตู: ลูกบิด การ                                2.   ฝาบ้าน : หน้าต่าง
 3. แม่น้ำ : สะพาน                                   4.   ทะเล : เรือเดินสมุทร

 

คำสั่ง    พิจารณา เงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อ ตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้

ตอบ 1   ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2   ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4   ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับอีก               ข้อสรุปหนึ่ง

เครื่องหมายที่กำหนดในข้อสอบ

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      ไม่น้อยกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

ถ้า

และ                         (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                              ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                  ข้อสรุปที่ 2

 

คำสั่ง    ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ๆ ให้ยึดหลักการตอบดังนี้

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับ

อีกข้อสรุปหนึ่ง

– แฟลต 6 ชั้น มีคนอาศัย 12 คน คือ ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ด, ต, ถ และ ท

– แฟลตแต่ละชั้นมี 2 ห้อง แต่ละห้องมีผู้พักอาศัยไม่เกิน 2 คน และบางห้องไม่มีผู้อาศัย

– ช พักอยู่ห้องสูงกว่า ก 2 ชั้น – ก อาศัยอยู่ห้องเดียวกับ ค – ฉ อยู่ห้องต่ำกว่า ท และ ง                                     จำนวน 3 และ 2 ชั้น ดามลำดับ

– ก อยู่สูงกว่า ซ 1 ชั้น 1

– ข และ จ อยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง

– ด อยู่สูงกว่า ข 3 ชั้น

– ถ และ ด อยู่ชั้นเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าห้อง ซ 2 ชั้น

– บางคนที่อาศัยคนเดียว เช่น ขจฉด และถ

– ค่าเช่าห้องแตกต่างกัน คือ ชั้น 1

–   3 หากอยู่คนเดียวคิดค่าเช่าเท่ากับ 1,500 บาท ต่อเดือน หากอยู่ 2 คนคิดค่าเช่า 2,000 บาท                            ต่อเดือน

– ชั้น 4 – 6 หากอยู่คนเดียว คิดค่าเช่าเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน หากอยู่ 2 คนคิดค่าเช่า                                 เท่ากับ 1,800 บาทต่อเดือน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 แฟลตชั้น 4 มีห้องว่าง 1 ห้อง

ข้อสรุปที่2 ท อาศัยอยู่ชั้นเดียวกับ ซ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2ซ อยู่ห้องเดียวกับ ท

ข้อสรุปที่ 2         ด และถ อาศัยอยู่ชั้น 1

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ซ ต้องจ่ายค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน

ข้อสรุปที่ 2         ฉ ต้องจ่ายค่าเช่า 1,000 บาทต่อเดือน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ก ต้องจ่ายค่าเช่า 900 บาทต่อเดือน

ข้อสรุปที่ 2         ต และ ง อาศัยอยู่ห้องเดียวกัน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ซ และ ฉ อาศัยอยู่คนละชั้น

ข้อสรุปที่ 2         ซ และ ฉ อาศัยอยู่คนละชั้น

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ข้อมูล ” ถ้าฝนตกแล้วฉันจะไม่ตากผ้า วันนี้ฉันตากผ้า “ ดังนั้นสรุปว่า
 2. วันนี้ฝนตก                                          2.   วันนี้ฝนไม่ตก
 3. วันนี้ซักผ้า                                           4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล คนทุกคนถ้าประหยัดแล้วจะเป็นคนรวย วันนี้ฉันเป็นคนรวย ดังนั้นสรุปว่า
 2. วันนี้ฉันประหยัด                                  2.   วันนี้ฉันขยันทำงาน
 3. วันนี้ฉันขยันทำงานและประหยัด            4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 

 1. ข้อมูล ถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันดูภาพยนตร์ ” ดังนั้นสรุปว่า
 2. วันนี้ฝนตก                                          2.   วันนี้ฝนไม่ตก
 3. วันนี้ฝนอาจตก                                    4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือการรักษาพยาบาลขั้นแรกแก่ผู้ป่วยที่ได้รับ อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วนมีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ช่วย ลดความ   ร้ายแรงของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยนั้น รวมทั้งยังช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุและ สามารถวินิจฉัย                          ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ามีข้อมูลจากผู้ปฐมพยาบาล ” ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น
 2. การไม่รักษาพยาบาลขั้นแรกจะไม่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุ
 3. การไม่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจะทำให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 4. แพทย์ที่ไม่มีข้อมูลจากผู้ปฐมพยาบาลจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 5. แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าไม่มีข้อมูลจากผู้ปฐมพยาบาล

 

 1. ข้อมูล “ประเทศไทยในปัจจุบันจัดว่าเป็นรัฐที่รวมอำนาจไว้แต่เพียงแห่งเดียว ทำให้ประเทศไทย มีลักษณะการปกครองเป็นแบบรัฐเดี่ยว นอกจากนั้นยังมีลักษณะกฎหมายเหมือนกันทั้งประเทศไม่มี        การแบ่งอำนาจในกิจการภายในประเทศให้แก่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ” ข้อสรุปใดสอดคล้อง              กับข้อมูลข้างต้น
 2. รัฐที่ไม่มีการรวมอำนาจจะไม่ใช่ประเทศไทยในปัจจุบัน
 3. การปกครองที่ไม่ใช่แบบรัฐเดี๋ยวจะไม่ใช่ประเทศไทย
 4. การปกครองที่เป็นแบบรัฐเดี๋ยวจะมีการรวมอำนาจไว้เพียงแห่งเดียว
 5. ถ้ามีการแบ่งอำนาจในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่ใช่ประเทศไทย

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

 1. ชะนี : ปูม้า? : ?
 2. ลิง : กระรอก                                       2.   กวาง : ปลานิล
 3. หอย : กุ้ง                                            4.   ปลา : นก

 

 1. องุ่น : เหล้า ? : ?
 2. ข้าวโพด : น้ำมัน                                  2.   น้ำตาล : อ้อย
 3. ยา : สมุนไพร                                      4.   แป้ง : มันสำปะหลัง

 

 1. วัณโรค : โรคหัวใจ ? : ?
 2. โรคไต : โรคอหิวาต์                               2.   โรคเบาหวาน : โรคมะเร็ง
 3. โรคตับแข็ง : โรคมาลาเรีย                     4.   โรคไข้หวัดใหญ่ : โรคกระเพาะอาหาร

 

 1. เวียงจันท์ : เวียนนา ? : ?
 2. พนมเปญ : กรุงเทพมหานคร                 2.   ปารีส : ไซง่อน
 3. มะนิลา : ลอนดอน                               4.   มอสโคว์ : ปักกิ่ง

 

 1. ผักรู้นอน : ผักกระเฉด ? : ?
 2. นก : วายุภักษ์                                      2.   โจโฉ : สามก๊ก
 3. คูหา : ถ้ำ                                            4.   ผักบุ้ง : ผักทอดยอด

 

คำสั่ง    พิจารณา เงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อ ตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้

ตอบ 1   ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2   ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4   ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับอีก               ข้อสรุปหนึ่ง

เครื่องหมายที่กำหนดในข้อสอบ

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      ไม่น้อยกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

ถ้า

และ         (ทุกตัวมีค่ามากกว่าศูนย์)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                               ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                             ข้อสรุปที่ 2

คำสั่ง    ทำเงื่อนไขต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 31 – 35

 

– นาย ก ส่งบัตรเชิญถึงเพื่อนเพื่อเชิญมาร่วมงานเลี้ยง

– ผู้ที่ร่วมงานคิดเป็น 70% ของผู้ได้รับบัตรเชิญทั้งหมด

– นาย ข ซึ่งอยู่ข้างบ้านนาย ก ไม่ได้มางานเลี้ยง

– ทุกคนที่มางานจะจัดเตรียมของขวัญให้นาย ก คนละ 1 ชิ้น

– ในงานดังกล่าวทุกคนที่อยู่ในงานจะจับมือทักทายซึ่งกันและกัน ปรากฏว่ามีการจับมือกันทั้งสิ้น                       1,225 ครั้ง

– ผู้มาร่วมงานทุกคนจะนั่งตามโต๊ะที่จัดไว้รวม 10 โต๊ะ

– ค่าจัดเลี้ยงในงานนี้เฉลี่ยต่อหัวไม่เกินคนละ 100 บาท

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นาย ก ออกบัตรเชิญทั้งสิ้น 80 ใบ

ข้อสรุปที่ 2      มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 56 คน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นาย ก ได้รับของขวัญ จำนวน 49 ชิ้น

ข้อสรุปที่ 2      เพื่อนของนาย ก ที่ได้รับบัตรเชิญแต่ไม่มางานเลี้ยงคิดเป็น 509ของผู้ที่มางานเลี้ยง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นาย ก เสียค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 5,000 บาท

ข้อสรุปที่ 2      นาย ก มีเพื่อนทั้งหมด 70 คน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 โต๊ะหนึ่งจะมีคนนั่งโดยเฉลี่ยโต๊ะละ 5 คน

ข้อสรุปที่ 2      เพื่อนของนาย ก ได้รับบัตรเชิญแต่ไม่มาร่วมงานมี จำนวน 21 คน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นาย ข ไม่ใช่เพื่อนของนาย ก

ข้อสรุปที่ 2      หากทุกคนที่เชิญมาร่วมงาน นาย ก จะได้รับของขวัญ จำนวน 70 ชิ้น

 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ข้อมูล ” ฤดูมรสุมทำให้ฝนตกหนัก ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม แต่วันนี้น้ำไม่ท่วม “ ดังนั้นสรุปว่า
 2. วันนี้เป็นฤดูมรสุม                                 2.   วันนี้เป็นฤดูฝน
 3. วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม                               4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล “ อากาศเย็นเพราะฝนตก วันนี้อากาศไม่เย็น ดังนั้นสรุปว่า
 2. วันนี้แดดออก                                      2.   วันนี้ฝนไม่ตก
 3. วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝน                                   4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล ” สมใจแก่กว่าสมชาย สมศรีอ่อนกว่าสมทรง สมทรงอ่อนกว่าสมชาย” ใครอายุน้อยสุด
 2. สมชาย                       2.   สมศรี                3.   สมทรง              4.   สมใจ ข้อมูล

 

 1. ข้อมูล “ดำสูงกว่าแดงและขาว แต่เตี้ยกว่าเขียว” ใครสูงที่สุด
 2. ดำ                             2.   แดง                  3.   ขาว                   4.   เขียว

 

 1. ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วน

ร้อยละ 55 ของคนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ๆ       ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น

 1. คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันบางคนจะไม่เป็นโรคอ้วน
 2. คนที่กินอาหารไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะไม่เป็นโรคอ้วน
 3. คนที่ไม่เป็นโรคอ้วนจะกินอาหารต่อวันไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่
 4. คนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบาหวาน

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  36
  Shares
 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

เรื่องล่าสุด