. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 1. ข้าวสาร : ข้าวเปลือก  ? : ?
 2. เหล้า : ยีสต์                                        2.   โซดาไฟ : สบู่
 3. ขนมปัง : แป้งสาลี                               4.   ข้าวต้ม : ข้าวสวย

 

 1. ชนบท : ชาวบ้าน ? : ?
 2. ชาวเมือง: เมือง                                    2.   วิทยาลัย : นักศึกษา
 3. เกษตรกรรม : ทุ่งหญ้า                          4.   ตลาด : พาณิชยกรรม

 

 1. ประตู : หน้าต่าง ? : ?
 2. ล้อ : รถยนต์                                        2.   ห้องนอน : บ้าน
 3. นักเรียน : ครู                                       4.   โบสถ์ : ศาลา

 

 1. ชี้ชวน : บังคับ? : ?
 2. วิจารณ์ : วิพากษ์                                 2.   สุจริต : ทุจริต
 3. เจือจาง : เข้มข้น                                  4.   หนาแน่น : เบาบาง

 

 1. มาลาเรีย : ยุง ? : ?
 2. มะเร็ง : บุหรี่                                        2.   อาการคัน : เหา
 3. แมลงวัน : อหิวาตกโรค                         4.   สุนัขบ้า : โรคกลัวน้ำ

 

คำสั่ง    พิจารณา เงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อ ตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้

ตอบ 1   ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2   ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4   ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับอีก               ข้อสรุปหนึ่ง

เครื่องหมายที่กำหนดในข้อสอบ

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      ไม่น้อยกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

ถ้า

และ           (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด                    ข้อสรุปที่ 2

 

คำสั่ง    ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ๆ ให้ยึดหลักการตอบดังนี้

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับ

อีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไขที่ 1 (สำหรับตอบคำถามข้อ 1-5)

–  A B C D E F และ G เป็นจำนวนเต็มบวกเรียงติดกันที่มีค่าไม่ซ้ำกัน โดยไม่ได้ จัดเรียง                              ตามตัวอักษร ตัวเลขทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 14

 

– A เป็นเลขตัวกลางของจำนวนเลขที่กล่าวมา

– A มีค่ามากกว่า B แต่น้อยกว่า G

– A มีค่ามากกว่า C

– Cมีค่ามากกว่า B แด่น้อยกว่า F

– E มีค่ามากกว่า A อยู่ 2

– D มีค่าน้อยกว่า B

 

คำถาม

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ค่าสูงสุดของ A ที่เป็นไปได้คือ 11 D

ข้อสรุปที่ 2      F มากกว่า c อยู่เท่ากับ G มากกว่า

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 F มีค่ามากที่สุดในจำนวนอักษรทั้ง 7 ตัว

ข้อสรุปที่ 2      D มีค่าเท่ากับ 7

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 B มีค่าเท่ากับ 9

ข้อสรุปที่ 2      E มีค่ามากกว่า c อยู่เท่ากับ 3

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ถ้า B เท่ากับ 9 แล้ว A จะเท่ากับ 11

ข้อสรุปที่2       G มากว่า c

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ค่าของ B กับ D รวมกันจะน้อยกว่า A

ข้อสรุปที่ 2      ค่าของ B กับ C รวมกันจะเท่ากับ E

 

 

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ข้อมูล “ ถ้าฝนตกแล้วแดดออกเสมอ วันนี้แดดไม่ออก” ดังนั้นสรุปว่า
 2.                                                          วันนี้ฝนตก         2.         วันนี้ฝนอาจจะตก
 3. วันนี้ฝนไม่ตก                                       4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล ” ต้นไม้ช่วยให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภาคอีสานไม่ค่อยมีต้นไม้” ดังนั้นสรุปว่า
 2. ภาคอีสานเป็นทะเลทราย                      2.   ภาคอีสานไม่อุดมสมบูรณ์
 3. ภาคอีสานไม่ค่อนมีฝนตก                      4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 1. ข้อมูล “สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษ”ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น
 2. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน้อยมากเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ
 3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์ที่มีพิษ
 4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทุกตัวเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ
 5. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากเป็นสัตว์ที่มีพิษ

 

 1. ข้อมูล “ คนไทยน้อยมากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต”ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น
 2. คนไทยบางคนนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโด
 3. ไม่มีคนไทยคนใดนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโด
 4. คนไทยจำนวนไม่มากนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 5. คนไทยจำนวนไม่น้อยนับถือศาสนาพุทธลัทธีชินโต

 

 1. ข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนำไปดัดแปลง เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ได้ข้อ ” ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น
 2. สิ่งที่สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 3. สิ่งที่ไม่สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 4. สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ จะไม่สามารถนำไปตัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
 5. สิ่งที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

 1. สถานีขนส่ง : ผู้โดยสาร? : ?
 2. โรงเรียน : ครู :                                     2.   โรงพยาบาล : หมอ
 3. สถานีตำรวจ : ผู้ร้าย                             4.   มหาวิทยาลัย : นักศึกษา

 

 1. เมิน : หลีกเลี่ยง ? : ?
 2. ปิด : เปิด                                            2.   วิจารณ์ : วิพากษ์
 3. สนใจ : ทุ่มเท                                      4.   ส่งเสียง : ตะโกน

 

 1. งา : งวง? : ?
 2. ช้าง : แรด                                           2.   ปีก : จะงอยปาก
 3. กีบ : ม้า                                              4.   เขียว : เสื้อ
 4. รถยนต์ : ล้อ ? : ?
 5. บ้าน : หน้าต่าง                                    2.   ใบพัด : เครื่องบิน
 6. ดอก : ใบ                                            4.   พาย : เรือ
 7. ปัจจุบัน : อดีต ? : ?
 8. นิยาย : ตำนาน                                    2.   ทันสมัย : โบราณ
 9. ไสยศาสตร์ : วิทยาศาสตร์                     4.   ข้อเท็จจริง : การทำนาย

 

คำสั่ง    พิจารณา เงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อ ตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้

ตอบ 1   ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2   ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4   ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับอีก               ข้อสรุปหนึ่ง

เครื่องหมายที่กำหนดในข้อสอบ

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      ไม่น้อยกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

ถ้า

และ                                 (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

 1. ข้อสรุปที่ 1                                ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                              ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                      ข้อสรุปที่ 2
 2. ข้อสรุปที่ 1 ข้อสรุปที่ 2

คำสั่ง    ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ๆ ให้ยึดหลักการตอบดังนี้

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับ

อีกข้อสรุปหนึ่ง

– ในอพาร์ตเม้นต์แห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีอยู่ 2 ห้อง ในแต่ละ ห้อง

จะอยู่ได้ไม่เกิน 2 คน ในบางห้องอาจจะไม่มีผู้มาเช่าอยู่เลยก็ได้

– ผู้เช่าในอพาร์ตเม้นต์ดังกล่าว มีอยู่ 12 คน คือ ก่อกิจ ขจร สงคราม งามนิจ จรัญ ฉัตรชัย                                สมชาติ มนตรี ดนัย สมพร มานพ และธงชัย

– สมชาติพักอยู่ชั้นที่สูงกว่าก่อกิจ 2 ชั้น และก่อกิจพักอยู่ห้องเดียวกันกับสงคราม

– ฉัตรชัยพักอยู่คนเดียว และพักอยู่ชั้นที่ต่ำกว่าธงชัย 3 ชั้น และต่ำกว่างามนิจ 2 ชั้น

– สงครามพักอยู่ชั้นสูงกว่ามนตรี 1 ชั้น 1

– สมชาติและธงชัยพักอยู่ชั้นเดียวกัน

– ขจรและจรัญพักอยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง

–  ดนัยพักอยู่ชั้นสูงกว่าขจร 3 ชั้น

– มานพและสมพรพักอยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง และอยู่ต่ำกว่ามนตรี 2 ชั้น

– ค่าเช่าห้องชั้น 1-3 หากอยู่คนเดียวจะเสียค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน แต่หากอยู่ 2 คน                                   จะเสียคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

– ค่าเช่าห้องชั้น 4-6 หากอยู่คนเดียวจะเสียค่าเช่า 1,000 บาทต่อเดือน แต่หากอยู่ 2 คน                                   จะเสียคนละ 900 บาทต่อเดือน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ในอพาร์ตเม้นต์แห่งนี้มีห้องที่ผู้เช่าพัก 2 คน จำนวน 2 ห้อง

ข้อสรุปที่ 2         ในชั้น 4 มีห้องว่าง 1 ห้อง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ในชั้น 5 และชั้น 6 มีห้องว่างชั้นละ 1 ห้อง

ข้อสรุปที่ 2         ในชั้น 1-3 มีห้องที่มีผู้เช่าพักอยู่ 2 คน จำนวน 1 ห้อง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ก่อกิจจ่ายค่าเช่า 1,000 บาทต่อเดือน

ข้อสรุปที่ 2         มานพและสมพรพักอยู่ชั้นที่ 1

 

 1. ข้อสรูปที่ 1 สมชาติและตนัยพักอยู่ชั้นเดียวกัน

ข้อสรุปที่ 2         ในอพาร์ตเม้นต์แห่งนี้แห่งนี้ไม่มีห้องว่าง

 1. ข้อสรุปที่ 1 สมชาติและก่อกิจจ่ายค่าเช่าต่อเดือนเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน

ข้อสรุปที่ 2         ดนัยและงามนิจพักอยู่ห้องเดียวกัน

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ข้อมูล “ สัตว์เลื้อยคลานทุกตัวกินแมลง อ๊อดก็กินแมลง “ ดังนั้นสรุปว่า
 2. อ๊อดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน                       2.   อ๊อดเป็นสัตว์
 3. อ๊อดไม่ใช่สัตว์                                      4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล เงินเป็นโลหะ โลหะทุกชนิดเป็นของแข็ง ” ดังนั้นสรุปว่า
 2. เงินเป็นของแข็ง                                   2.   ของแข็งเป็นเงิน
 3. เงินบางชนิดอาจไม่เป็นของแข็ง              4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ข้อมูล “ ถ้าฝนตกแล้วรถจะติด เช้าวันนี้ฝนตก ” ดังนั้นสรุปว่า
 2. เช้าวันนี้รถไม่ติด                                   2.   เช้าวันนี้มรสุมเข้า
 3. เช้าวันนี้รถติด                                      4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 4. ข้อมูล “ pepsin เป็นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งย่อยได้เฉพาะโปรตีน เพื่อให้มีโมเลกุลเล็กลง” ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น
 5. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้ จะไม่ใช่น้ำย่อย pepsin
 6. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้ จะเป็นน้ำย่อย pepsin
 7. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยโปรตีนได้ จะเป็นน้ำย่อย pepsin
 8. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยโปรตีนได้ จะไม่ใช่น้ำย่อย pepsin

 

 1. ข้อมูล “สารที่ตกตะกอนจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถ ส่องผ่าน ลงสู่ใต้น้ำได้ สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำบางชนิดต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีพ นอกจากนั้น

น้ำของสารที่ตกตะกอนยังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้” ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูล      ข้างต้น

 1. สารที่ไม่ตกตะกอนจะไม่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์
 2. สารที่ไม่ตกตะกอน แสงอาทิตย์จะสามารถส่งผ่านลงไปใต้น้ำได้
 3. น้ำที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้ต้องไม่ใช่น้ำของสารที่ถูกตะกอน
 4. สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำทุกชนิดไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิต

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

เรื่องล่าสุด