previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 7

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 7

คำสั่ง พิจารณาข้อความให้ตัวเลือกว่าข้อความใดเป็นลำดับที่เท่าใดแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่                                  กำหนดให้

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 1
 2. การสร้างสิ่งสวยงามไพเราะให้เกิดมีขึ้นเป็นหน้าที่ของกวีหรือศิลปิน
 3. ศิลปในความหมายเดิมว่า การช่างฝีมือ
 4. เช่น ความรู้เรื่องธรรมชาติต่างๆ เป็นศาสตร์
 5. สิ่งใดที่มีขึ้นเอง เป็นขึ้นเอง เรียกว่า ศาสตร์ ไม่ใช่ศิลป์
 6. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 2 – 1
 7. ถ้าสิ้นสามัคคี                                      2.   แล้วเผ่าไทย
 8. จะสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์                      4.   จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรกัน

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 3
 2. ให้สุดขอบฟ้าสุขาวดี                            2.   ฉันคงเริงร่าลอยลม
 3. พอเพียงได้ชมทั่วท้องนภา                     4.   แม้เป็นนกได้ดังใจจินตนา

 

 1. ข้อใดควรอยู่ลำดับที่ 1
 2. ถึงลมว่าวหนาวยิ่งจะผิงไฟ                    2.   พอนุ่มเนื้อนอนสนิทพิสมัย
 3. แต่หนาวใจจำจะกลั่นทุกวันคืน              4.   หนาวน้ำค้างพร่างพรมจะทุ่มเสื้อ

 

 1. ข้อใดควรอยู่ในลำดับที่ 2
 2. การเกษตรเป็นของคู่กับมนุษย์มาแต่ดึกดำบรรพ์
 3. มีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล
 4. เนื่องจากเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่
 5. ฉะนั้นการบำรุงส่งเสริมการเกษตรย่อมต้อง

 

คำสั่ง จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ
 2. ข้าวเจ้า ท้าวแขน                                  2.   มาตรฐาน มาตาการ
 3. ทะเลสาบ สาบเสื้อ                               4.   ถั่วพู พูทุเรียน

 

 1. ข้อใดสะกดผิด
 2. ถ้าเขาพุงพลุ้ยมากกว่านี้อีกจะเสียบุคลิกหมด
 3. การต่อสู้กันในวงการธุรกิจจะต้องแหลกลาญไป ไม่ค่ายใดก็ค่ายหนึ่ง
 4. ไม่มีอะไรน่าสะพรึงกลัวเท่ากับเป็นการรบราฆ่าฟันกัน
 5. บ้านเขามีอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกสบายเพียบพร้อมไปหมด

 

 1. พยางค์ที่ขีดเส้นใต้ของคำในข้อใดอ่านออกเสียงสระเหมือนพยางค์ที่ขีดเส้นใต้ในคำว่า “อรหันต์” ทุกคำ 1. ปรมัตถ์ ครหา กรวิก 2.   ปรโลก มรดก ทรพิษ
 2. นรเทพ นรสิงห์ สรณะ                           4.   ปรนัย มรณะ จรลี

 

 1. ประโยคใดมีส่วนประกอบเหมือนประโยค “เขาเกลียดคนขี้โกง”
 2. ตุ๊กตาเขียนภาพเหมือนเก่ง                     2.   เขาหลบหน้าฉันเสมอ
 3. เธอขายบ้านหลังใหญ่                           4.   แจ๊อพิมพ์คิดได้เร็ว

 

 1. ประโยคใดกะทัดรัดและมีความหมายเหมือนประโยคต่อไปนี้

“เขาเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่ให้ความสนใจพัฒนาการของเด็ก”

 1. เขาเป็นครูคนเดียวที่สนใจในพัฒนาการของเด็ก
 2. เขาเป็นครูในโรงเรียนนี้ที่สนใจในการพัฒนาการของเด็ก
 3. เขาเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่สนใจพัฒนาการของเด็ก
 4. เขาเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่สนใจการพัฒนาการของเด็ก

 

คำสั่ง ให้อ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม

 

 1. ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้คนพิการน้อยมาก ทั้งนี้เพราะการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหน่วยงานของภาครัฐบาลไปสู่สาธารณชนยังไม่กว้างขวางเพียงพอ

สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด

 1. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ
 2. สาเหตุที่คนพิการด้อยโอกาส
 3. การแก้ไขปัญหาสังคมของรัฐบาล
 4. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจจากหน่วยงานของภาครัฐบาล
 5. ระบบคุณธรรมถูกนมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเป็นเวลานานถึง 60-70 ปีแล้ว แต่การบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดำเนินไปอย่างไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร?
 6. ระบบคุณธรรมล้มเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย
 7. ระบบคุณธรรมไม่เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย
 8. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยต้องใช้ระบบคุณธรรมให้มากขึ้น
 9. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยังไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่แท้จริง

 

 1. จากการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าสตรีกรีซโบราณนิยมใช้เครื่องสำอางที่มีสารตะกั่ว ผสมอยู่และได้กัดผิวสตรียุโรปมาไม่น้อยกว่าสามพันปี การกล่าวถึงพิษภัยของสารตะกั่ว ที่ผสมอยู่ใน เครื่องสำอางนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีซโบราณ

ข้อความนี้ตีความได้ว่าอย่างไร

 1. สตรีในสมัยโบราณไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกั่ว
 2. สตรีในสมัยโบราณรักสวยรักงามเหมือนสตรีในปัจจุบัน
 3. สตรีในปัจจุบันเลิกใช้เครื่องสำอางที่มีสารตะกั่ว
 4. สตรีได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางมานานแล้ว
 5. คนเราจะรู้สึกมีพลังขึ้นทันทีที่กินอะไรหวานๆ เพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเส้นเลือด

ให้สูงขึ้นชั่วคราว แต่ถ้าระดับน้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ มีอาการปวดหัว           คลื่นไส้ อ่อนเพลีย จุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความนี้คือข้อใด

 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของน้ำตาล
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเส้นเลือด
 3. เตือนให้ระวังไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลอดอย่างรวดเร็ว
 4. เตือนให้ระวังโทษที่อาจเกิดจากการไม่กินน้ำตาล
 5. กฎหมายจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญคือความร่วมมือของ ประชาชน ถ้าประชาชนทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของกฎหมายแล้วความสงบ เรียบร้อยใน สังคมจะเกิดขึ้น

ข้อความข้างต้นนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

 1. กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
 2. ความร่วมมือของประชาชนทำให้เกิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ
 3. ความสำคัญของกฎหมายขึ้นอยู่กับความสงบเรียบร้อยของสังคม
 4. กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต
 5. เทคโนโลยีมีทั้งความหมายเชิงบำรุงบำเรอเป็นเครื่องเสริมความสุขจากการเสพ และอีกด้านหนึ่งเป็น ปัจจัยแห่งการสร้างสรรค์ที่สนองความต้องการให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

 1. เทคโนโลยีมีทั้งให้โทษและคุณประโยชน์
 2. มนุษย์สามารถเสพความสุขต่างๆ ได้จากเทคโนโลยี
 3. ความสำเร็จในการทำงานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
 4. มนุษย์โน้มเอียงในการหาความสุขจากเทคโนโลยีมากกว่าการสร้างสรรค์งาน

 

คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องตามบทความที่สุด

เกลือแร่มีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งร่างกายจะได้รับเกลือแร่จากการดื่ม หรือการรับประทานอาหารประเภทผักหรือผลไม้ และในยามเจ็บป่วยจะได้รับในรูปของเกลือแร่ ชนิดต่างๆ ในภาวะปกติร่างกายจะขับเกลือแร่ออกมาทางเหงื่อ ปัสสาวะและอุจาระซึ่งการรักษา สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเป็นหน้าที่ของไตเป็นส่วนใหญ่ เช่น ถ้าร่างกายได้รับเกลือแร่มาก เกินไปไตจะขับส่วนที่เกินออกมาทางปัสสาวะ ถ้าขาดหรือได้รับน้อยไป ไตก็จะเก็บเกลือแร่เอาไว้ไม่ขับออกมาหรือขับออกมาน้อย

เกลือแร่ที่เกี่ยวข้องกับไตและรู้จักกันดีก็คือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกลือแกงหรืออาหารที่มีรสเค็มเป็นส่วนมาก ในคนที่ไตปกติจะกินเค็มหรือมีโซเดียมคลอไรด์มากเท่าใด ก็ไม่เป็นโรคไต แต่ถ้าไตผิดปกติจะเกิดปัญหาได้

สำหรับเกลือแร่ชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต ได้แก่ โพแทสเซียมคลอไรด์ไบคาร์บอเนต ซึ่งใน เครื่องดื่มเกลือแร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบหลักและ ไม่มีวัตถุที่ให้ความหวานชนิดอื่นนอกจากน้ำตาล ปริมาณเกลือแร่ดังกล่าวจะใกล้เคียงกับเกลือแร่ ในเหงื่อ ในคนปกติจะเสียเหงื่อวันละ 300-500 ซีซี และในการออกกำลังกายมากหรือทำงานในที่ อุณหภูมิร้อนอบอ้าว มีไข้สูงจะเสียเกลือแร่มาก ไตจะสร้างสมดุลไม่ทันท่วงที่ทำให้อ่อนเพลีย กว่าจะหายอ่อนเพลียต้องเสียเวลาหลายวัน เพราะฉะนั้นการดื่มเกลือแร่เข้าไปทดแทนส่วนที่เสียไปจะ ทำให้ร่างกายกลับเป็นปกติและเร็วขึ้น โดยอาจจะดื่มหรือรับประทานในรูปของน้ำส้มคั้นใส่เกลือเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้หรือผักผลไม้ ส่วนคนที่เป็นโรคไตควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

 1. อวัยวะของร่างกายที่ทำหน้าที่ขับเกลือแร่คือ
 2. ผิวหนัง                 2.   ลำไส้                       3.   ไต                           4.   ถูกทุกข้อ

 

 1. หน้าที่ที่สำคัญของไตข้อใดถูกต้องที่สุด
 2. ขับเกลือแร่ออกมาทางปัสสาวะ                    2.   รักษาสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
 3. เก็บเกลือแร่ไว้ในกรณีที่ร่างกายขาดแคลน 4.   รักษาเกลือแร่ให้มีอยู่ในร่างกายตลอดเวลา

 

 1. จากบทความนี้ ข้อความใดผิด
 2. เกลือแร่ที่เกี่ยวข้องกับไตคือโซดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ไบคาร์บอเนต
 3. ไตจะทำงานหนักเมื่อออกกำลังกายมากหรือทำงานในที่อุณหภูมิร้อนอบอ้าว
 4. หากเป็นโรคไตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม
 5. ผู้ป่วยเป็นโรคไตควรดื่มน้ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ความหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาล

 

 1. เมื่อร่างกายสูญเสียเกลือแร่มาก ผู้ที่ประสงค์จะให้ร่างกายกลับเป็นปกติเร็วขึ้นจะต้อง
 2. ให้น้ำเกลือแร่ในกรณีเจ็บป่วย
 3. ดื่มน้ำส้มคั้นใส่เกลือ
 4. ดื่มน้ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ความหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาล
 5. ถูกทุกข้อ

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •