. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 14

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 14

คำสั่ง   พิจารณาว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูและอาจารย์ใช้วิธีแก้คล้ายกัน
 3. การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่านั้นมิใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
 4. ส่วนใหญ่ก็ติดต่อผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันหรือสถานพินิจ
 5. บางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการไล่ออกไปหรือให้ผู้ปกครองมาลาออกแล้วไปเข้าโรงเรียนใหม่

 

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. และการป้องกันปราบปรามมิให้เกิดสงคราม
 3. เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. กำลังทหารจึงใช้เพื่อการรบหรือการสงคราม
 5. และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 43.

 

263   ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4

 1. กล่าวคือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ
 2. อันประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้ง
 3. ซึ่งแรกว่าสภาผู้แทนราษฎร
 4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฟิลิปปินส์
 3. ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนในขณะนั้น
 4. ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสเปน
 5. เริ่มขึ้นตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2141
 6. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 7. และวงการตกแต่งสวนของไทย
 8. ทั้งนี้ก็เนื่องจากธรรมรักษาปลูกและเลี้ยงง่าย
 9. ที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากทั้งในวงการไม้ตัดดอก
 10. ธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนียเป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง
 11. ข้อใดใช้แสดงความหมายแคบกว้างต่างกันได้อย่างเหมาะสม
 12. เขาใช้ศอก เข่า และอวัยวะต่างๆ ได้ดี
 13. เธอเคยไปทุกประเทศแล้วยกเว้นลอนดอน
 14. เขาชอบใช้กางเกงและเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด
 15. ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานที่เขาชอบมาก

 

 1. ข้อใดไม่กำกวม
 2. เมื่อคืนก่อนฉันนอนสวดมนต์ด้วย
 3. รถบรรทุกของออกจากไร่ไปตลาดทุกเช้า
 4. สถาบันพัฒนาสตรีจัดอบรมการพับดอกไม้กระดาษญี่ปุ่น
 5. สร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณล้ำค่า
 6. ข้อใดมีความหมายนัยตรงได้อย่างเดียว
 7. สมใจเป่าปี่แต่เช้า                                       2.   สมจิตชอบตีระนาดมาก
 8. สมจินต์เล่นละครเก่งมาก                            4.   เมื่อวานฉันได้ดูสมศรีเล่นจิ๋ว ข้

 

 1. ข้อใดใช้คำไม่ตรงตามความหมาย
 2. เขาได้รับอนุญาตให้ไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่
 3. ท่าจะไม่ได้เรื่องเสียแล้ว เธอไว้ใจเค้ามากไป
 4. ถ้าเป็นคนไข้อยู่ในความดูแลของแพทย์ เจ้าของไข้วางใจได้
 5. เขาได้รับผลประโยชน์มากจากการฟังบรรยายวิชาการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์

 

 1. การแตกความสามัคคีในหมู่ข้าราชการนั้น ไม่ควรเห็นเป็นเรื่องธรรมดา และไม่ควรมองข้ามทั้งนี้ เพราะ………… ข้อความใดนำไปเติมท้ายข้อความข้างต้นแล้วได้ความเหมาะสมที่สุด
 2. องค์กรของราชการเป็นส่วนที่ต้องทำงานประสานกันและร่วมมือกัน
 3. ผลประโยชน์ของทางราชการจะต้องเกิดจากความสามัคคีของบุคลากร
 4. จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ และจะมีผลต่อเนื่องอีกมากมาย
 5. คุณธรรมของส่วนราชการนั้นจะเสื่อมถอยหรืออย่างน้อยก็ไม่เจริญเท่าที่ควร

 

 1. อดีตเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แต่ช่วง ขณะที่ยังเป็นปัจจุบัน เป็นความจริงและรอการ กระทำของเรานั้น ทำไมจึง ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน แล้วค่อยทำลงไป มันอาจจะ ยากลำบาก           ในขณะนั้น แต่ก็คุ้มค่าที่จะฝืนใจ ข่มใจ ฝึกหัด ให้ตัวเองเป็นคนรอบคอบ ต่อไป จะได้ ไม่ต้องวกคิดถึง             เรื่องผ่านไปแล้วทำให้มัวหมองและท้อแท้ อะไรคือสาระสำคัญของเรื่องนี้
 2. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม                                    2.   คิดไตร่ตรองก่อนลงมือทำ
 3. อะไรที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป                            4.   ลำบากวันนี้ วันหน้าสุขสบาย

 

 1. คนทุกคน มีความต้องการเป็น พื้นฐาน เมื่อใดที่คุณไม่มีความต้องการ คุณก็ไม่ต้องเอาชนะ แต่ถ้า คุณยังมีความต้องการ แล้ว คุณจะทำอะไร ให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ อะไรคือเจตนาของผู้เขียน
 2. ชี้ให้เห็นว่าคนเรายังตัดกิเลสไม่ได้
 3. แนะนำให้คนทำทุกสิ่งตามความต้องการ
 4. กระตุ้นค้นหาวิธีสนองความปรารถนาของตน
 5. บอกให้ทราบว่าคนเรามีความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุด
 6. ถึงแม้ว่าชีวิตมนุษย์จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เราก็ไม่ ควรมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง การดิ้นรน ต่อสู้ เอาชนะความล้มเหลวทำให้ชีวิตมนุษย์ มีคุณค่ามากขึ้น ผู้ที่ไม่ต่อสู้ ดิ้นรนเพราะมองไม่เห็น          ความสำเร็จอยู่ข้างหน้า และทำตัวเหมือนกรวดทรายที่ไหลไปตามกระแสน้ำ เป็นผู้ที่ ทำตัวไม่สมกับ                                การเกิด มาเป็นมนุษย์ อะไรคือสาระสำคัญของบทความ
 7. การต่อสู้ดิ้นรนเป็นธรรมชาติของมนุษย์
 8. ชีวิตมนุษย์ย่อมมีทั้งสุข ทุกข์ สมหวัง สิ้นหวัง
 9. คุณค่าของชีวิตมนุษย์อยู่ที่การต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค
 10. ความล้มเหลวช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
 11. พวกเราทุกคน ควร ช่วยกัน ประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ ประหยัด

กิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด ความเดือดร้อน ก็จะเกิดขึ้นทั่วไป ทุก ระดับของ   สังคม ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียน

 1. โน้มน้าวใจ                                                2.   ขอร้อง
 2. เชิญชวน                                                   4.   แนะนำ
 3. ข้อความจากข้อที่ 8 ใช้กลวิธีใดในการนำเสนอ
 4. แสดงเหตุผลที่หนักแน่น                              2.   แสดงให้เห็นถึงผลดีผลเสีย
 5. แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม                       4.   แสดงให้เห็นถึงความน้าเชื่อถือของผู้เขียน
 6. การสะกดคำได้ถูกต้อง เป็น เครื่องหมาย สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ได้รับ การศึกษาอย่างดี แล้วผู้ที่ เรียน จบชั้นมัธยมศึกษาแล้วไม่ควรเขียนสะกดคำผิด เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคำใดก็ สามารถ เปิด        พจนานุกรมดูได้ คนที่เขียนผิด จะเป็นคนที่ มีการศึกษาน้อยหรือคนที่มักง่าย เท่านั้น ข้อใดเป็น           ทรรศนะของผู้เขียน
 7. คนที่เรียนมาน้อย ส่วนมาเขียนภาษาไทยถูกต้อง
 8. คนที่เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องเป็นผู้มีการศึกษาสูง
 9. คนที่ใส่ใจมักเขียนภาษาไทยถูกต้องเสมอ
 10. คนมักง่ายทำอะไรก็ผิด

 

 1. ข้อใดเรียงลำดับเนื้อความได้เหมาะสม
 2. เมื่อนั่งรถออกจากเทลอะวีฟ จะกลับเยรูซาเล็ม สองข้างทางแลไปไกลลิบเห็นแต่ภูเขาสีแสด
 3. ไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้ง สีเขียวของต้นไม้กับสีแสดของหินทราย ตัดกันเฉียบขาดน่าดู
 4. เคยได้ยินมาว่า อิสราเอลมีความสามารถในการทำทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว มาได้เห็นกับตา          4.         ไม่มีต้นไม้ใบหญ้า แต่ที่มองเห็นใกล้ๆ คือไร่ส้มสุดสายตา ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม
 5. ทรัพยากรบุคคลดี บวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทำให้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ได้เต็มที่
 6. 1 324 5                                                   2.   3 5142
 7. 314 25                                                    4.   5  3  1  4  2

 

 1. เนื้อความต่อไปนี้เรียงลำดับใจความได้ตามภาษาเขียนที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
 2. การซึมซาบในพระคุณของบิดามารดา จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของบุคคลทุกชาติทุก ศาสนา
 3. เพราะเป็นบุคคลแรกที่ทำให้เกิด ให้ปัจจัยเครื่องยังชีพ ให้ความรู้ในการอบรมทางอุปนิสัยที่ดี
 4. ก็สุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์
 5. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ยกบิดามารดาเป็นบุคคลแรกในโลก
 6. หากคนใดที่จิตทรามจนถึงไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว
 7. 1 24 5 3                                                  2.   1 42 5 3
 8. 4 2 5 3 1                                                 4.   4 53 1 2

 

 1. จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
 2. เนื่องจากคาเฟอื่นสามารถผ่านตามกระแสเลือดเข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียงสิบห้าวินาที
 3. แต่ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อน กาแฟสักถ้วยก็จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้น
 4. ถ้าหากคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว กาเฟอื่นก็มีอิทธิพลน้อยที่สุดเช่นกัน
 5. มันจึงมีพลังอำนาจมากที่สุด ในขณะที่คุณมีความตื่นตัวอยู่น้อยที่สุด
 6. คาเฟอื่นสามารถสร้างสภาวะของการตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้
 7. 14 23 5                                                   2.   13245
 8. 5 43 2 1                                                  4.   2 1 5 3 4
 9. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เหมาะสม
 10. รถดับเพลิงจึงไม่สามารถเข้าไปได้
 11. เพื่อสกัดและดับเพลิง
 12. ด้วยเหตุนี้ เราจึงคิดสร้างรถดับเพลิงขนาดเล็กขึ้น
 13. รถดับเพลิงก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ
 14. เพื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่คลาดแห่งหนึ่ง
 15. เหตุการณ์ดังตัวอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 16. แต่ทางเข้าตลาดนั้นแคบมาก
 17. 2 4 56 7 1 3                                            2.   4 2 6 5 7 13
 18. 5 4 2 7 16 3                                            4.   6  4  2  8  1  5  3

 

 1. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้เหมาะสม
 2. และเราก็ไม่ได้เป็นอะไร ไปตามคำพูด            2.   เราไม่จำเป็นต้องไปอินังขังขอบด้วย
 3. อย่างไม่มีหลักการ                                      4.   เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเอาใจใคร
 4. ยิ่งกับคนที่ไร้เหตุผลด้วยแล้ว                        6.   ของใครคนใดคนหนึ่ง
 5. 4 16 5 2 3                                               2.   1 2 5 4 1 3 6
 6. 4 31 6 5 2                                               4.   2 16 5 3

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 14

เรื่องล่าสุด