previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 12

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 12

 1. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเรียงลำดับไม่เหมาะสม

(1) แต่ที่รุนแรงที่สุดคือจังหวัดชุมพร

(2) เมื่อสองเดือนก่อนมีน้ำท่วมในหลายจังหวัด

(3) จึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล

(4) ทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาที่ไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อน

(5) ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

 1. (2)-(5)-(3)-(1)-(4)                                    2.   (5)-(4)-(3)-(2)-(1)
 2. (2)-(1)-(5)-(4)-(3)                                    4.   (5)-(2)-(3)-(1)-(4)

 

 1. ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับอย่างไรถึงจะเหมาะสม

(1) ส่วนสำคัญของหลอดไฟฟ้าคือไส้หลอด ไส้หลอดนี้ทำจากโลหะ

(2) ที่ไส้หลอดโลหะ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งจะเผาให้ไส้หลอดร้อนจน             เปล่งแสงสว่าง

(3) เมื่อเราเปิดสวิตซ์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส้หลอด

(4) หลอดไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้กันแทบทุกครัวเรือน

 1. (1)-(2-(4)-(3)                                           2.   (1)-(4)-(2)-(3)
 2. (3)-(4)-(1)-(2)                                         4.   (4)-(1)-(3)-(2)

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
 2. ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก
 3. อันเป็นผลเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติ
 4. จนก่อให้เกิดความเสียหาย
 5. ประเทศไทยอาจเกิดสาธารณภัยอย่างกว้างขวางและรุนแรง

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
 2. ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสเปน
 3. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฟิลิปปินส์
 4. ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปน
 5. เริ่มขึ้นตอนปลายรัชกาลขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2141

 

 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
 2. ที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากทั้งในวงการ ไม้ตัดดอก
 3. ธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนียเป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง
 4. ทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมรักษาปลูกเลี้ยงไว้
 5. และวงการตกแต่งสวนของไทย

 

คำสั่ง พิจารณาเลือกตัวเลือกที่ใช้ภาษาได้ถูกต้องและรัดกุมมากที่สุด

 

 1. 1. ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมักจะเสียชีวิตอย่างฉับพลันทันที
 2. เยาวชนจะบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบ 20 ปี
 3. นายกรัฐมนตรีได้เสนอโอกาสให้ข้าราชการแสดงความคิดเห็น
 4. ข้าราชการพลเรือนควรต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

 

 1. 1. พิธีแรกนาขวัญเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยมานาน
 2. แคนาดา และเม็กซิโกเป็นประเทศคู่ขายที่สำคัญของประเทศไทย
 3. ผลงานของรัฐบาลที่สะสมได้คลี่คลายแล้ว
 4. นโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยคือการวางตัวเป็นตัวกลาง

 

 1. 1. กลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
 2. คู่ความสามารถยื่นคำร้องคำคัดค้านกับศาล
 3. ปัญหาอาชญากรรมต้องแก้จากหลักนิติศาสตร์
 4. กระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

 1. 1. ข้าราชการทุกคนมีหน้าที่บริการประชาชน
 2. รับบาลตระหนักถึงการพัฒนาคนมากกว่า
 3. กรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนทั่วประเทศได้จัดแสดงต้นไม้ชนิดต่างๆที่มีชื่อใน วรรณคดี         4.         เขากลับไปเยี่ยมภรรยาที่เขารักเป็นครั้งคราว

 

 1. 1. การเข้มงวดกับคนต่างด้าวมีผลต่ออุตสาหกรรมบางอย่างในประเทศ
 2. รับบาลได้ประกาศใช้กฎหมายการฟอกเงิน
 3. ข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคน
 4. สุขาภิบาลเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย

 

 1. บทประพันธ์ต่อไปนี้ใช้วิธีโน้มน้าวใจตรงกับข้อใด

“ชนใดไม่มีดนตรีการ                                         ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ :                            เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์

หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                                    มโนหนักมือมัวเหมือนราตรี

และดวงใจย่อมดำสกปรก                                 ราวนรกเช่นกล่าวมานี้

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้                                     เจ้าจงฟังคนตรีเถิดชื่นใจ”

ก.   การเร้าให้เกิดความหรรษา

ข.   การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า

ค.   การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

ง.   การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการของเหตุผล

 

         เตือนคนชอบซื้อหูฟังราคาถูกใส่หู ระวังทําให้ปวดหู ปวดหัว ผู้คนนับล้านหันไปซื้อหูฟังไม่ได้มาตรฐาน เพราะราคาถูกแทนที่จะไปซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและนักวิจัยเตือนหูฟังแบบนี้อาจทำให้เกิดโรคหูดับได้

 

 1. จากบทความสรุปได้ว่า

ก.   โรคหูดับเกิดจากการใส่หูฟังไม่ได้มาตรฐาน

ข.   คนส่วนใหญ่หันไปซื้อหูฟังไม่ได้มาตรฐาน

ค.   เตือนหูฟังราคาถูกส่งผลให้หูมีอาการผิดปกติ

ง.   นักวิจัยว่าหูฟังที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดโรคหูดับ

 

         มีรายงานที่ติดตามการเป็นมะเร็งของประชากร 10,000 คน เป็นเวลา 10 ปี ในจำนวนนี้พบมะเร็งลำไส้ 500 คน และพบว่าการทานผักผลไม้ที่มีเบต้าคาโรทีนจะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ได้

 

 1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.   ผลการวิจัยครั้งนี้เปิดเผยมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว

ข.   โดยทั่วไปจะมีผู้เป็นมะเร็งลำไส้เฉลี่ย 2%

ค.   ผู้ที่ทานผักและผลไม้จะสามารถลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้

ง.   โรคมะเร็งลำไส้สำรวจพบมาแล้วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

 

         อาหารกึ่งสำเร็จรูป คืออาหารแห้งกึ่งเตรียมทำมาให้แล้ว โดยจะรับประทานได้เมื่อใช้ความร้อนอุ่น ประมาณ 3-5 นาที ในปัจจุบันได้มีมากมายหลายประเภทถึงแม้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมาจากทวีปเอเชียไม่ว่า จะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย เกาหลี แต่อาหารกึ่งสำเร็จรูปมีการนิยมรับประทานกันในยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เพราะว่ามีราคาที่ถูก

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้ผิดไปจากบทความ

ก.   อาหารกึ่งสำเร็จรูปได้รับความนิยมทั้งในอเมริกาเหนือและใต้

ข.   อาหารกึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ผลิตในเอเชีย

ค.   อาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารแห้งแบบหนึ่ง

ง.   การรับประทานอาหารแห้งต้องทำการให้ความร้อนก่อน

 

         ในอุตสาหกรรมรถยนต์มีการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้ได้ระบบการผลิตที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระบบที่ใช้นี้ต้องการ การทําซ้ำที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วซึ่งหุ่นยนต์นั้นสามารถ ทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกจะทำให้บทบาทข้างต้นผิด

ก.   อุตสาหกรรมรถยนต์นำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคน

ข.   มนุษย์ทำงานได้ดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าหุ่นยนต์

ค.   มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น

ง.   การนำหุ่นยนต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมยังเป็นเรื่องอนาคตอีกไกล

 

         การกินแอปเปิ้ลมื้อเช้ามีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกหายไปและส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย ค่อยๆลดลงอีกด้วย บางคนมีน้ำหนักเกินไม่ได้เพียงเพราะไขมันล้นเกินเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากมีของเสีย สะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปด้วย

 

 1. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ก.   การกินแอปเปิ้ลเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทำให้ไม่อ้วน

ข.   การกินแอปเปิ้ลตอนเช้าช่วยให้ไม่อ้วน

ค.   การกินแอปเปิ้ลมือเช้าช่วยให้ไขมันส่วนเกินลดลง

ง.   การกินแอปเปิ้ลมื้อเช้ามีส่วนช่วยรักษาอาการท้องผูก

 

 1. ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามเป็นชื่อที่ตั้งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ตั้ง หมู่บ้าน ซึ่งพบเห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ เช่น บริเวณหนองน้ำ เป็นป่าหรือมีพืชสัตว์สำคัญให้เป็นที่สังเกต        เป็นต้นว่าบ้านโนนนกทา บ้านหนองอีแหนบ เป็นต้น ข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด
 2. จังหวัดมหาสารคามมีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย
 3. จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เห็นเด่นชัด
 4. การตั้งชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามบ่งบอกถึงสภาพธรรมชาติ
 5. การตั้งชื่อหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามเป็นประเพณีที่ทำกันมานาน

 

 

 

 

 

 

 1. กฎหมายชั่วคราวหรือพระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ยามรีบด่วนหรือยามที่ไม่อาจ เรียกประชุมรับสภาได้ทันท่วงที่หรือยามนอกสมัยประชุม แต่เมื่อถึงโอกาสอันควรรัฐบาลจะนำ           พระราชกำหนดเข้าสู่สภาพเพื่อให้สภาเห็นชอบซึ่งจะแปรสภาพเป็นพระราชบัญญัติ ข้อความข้างต้น     สรุปได้อย่างไร
 2. เมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนรัฐบาลจะประกาศใช้พระราชกำหนด
 3. พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
 4. พระราชบัญญัติคือพระราชกำหนดที่สุภาให้การรับรอง
 5. สภามีหน้าที่ร่างพระราชกำหนดและรับรองพระราชกำหนดเพื่อให้กลายเป็นพระราชบัญญัติ

 

คำสั่ง       อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามตอนท้ายบทความนั้น (ข้อ 59-60)

ผลกระทบของปัญหาว่างงานต่อสังคมตามที่ได้ศึกษาแล้วมีหลายประการ กล่าวคือผลกระทบ                        ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านนี้ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียกำลังแรงงานของสังคมไปอย่าง

มากมายปัญหาการว่างงานยังคงส่งผลกระทบทางด้านสังคม ทำให้ประเทศชาติต้องแบกรับ                           ปัญหาสังคม อันได้แก่ปัญหาอาชยากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ และปัญหาอื่นๆอีก                                 นานาประการ

 

 1. ข้อเขียนนี้ใช้วีการอธิบานตามข้อใด
 2. อธิบายขั้นและยกตัวอย่าง
 3. ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันยกตัวอย่าง
 4. ใช้คำนิยามและยกตัวอย่าง
 5. กล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไปและยกตัวอย่าง

 

 1. สาระของข้อความนี้ต้องเน้นเรื่องใด
 2. ปัญหาสังคม 2.ปัญหาการว่างงาน

3.ผลที่ตามมาจากปัญหาการว่างงาน                  4.ความสำคัญของแรงงาน


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •