previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ชุดที่ 11

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาไทย ชุดที่ 11

คำสั่ง จงพิจารณาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อความต่อไปนี้ควรจัดเรียงลำดับตามข้อใดจึงจะได้ความสมบูรณ์

(1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกับผักอื่น ๆ นำมาแกงเลียง

(2) ยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บมาต้มกับกะทิจิ้มน้ำพริกกิน

(3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใช้ทั้งเนื้อทั้งเมล็ดอร่อยมาก

(4) ผลแก่นั้นใช้รับประทาน เนื้อหวานเย็น ชุ่มคอชื่นใจดี

 1. (1)-(2)-(3)-(4)                                      2.   (1)-3)-(4-(2)
 2. (2)-(1)-(3)-(4)                                      4.   (2)(3)-(4)-(1)

202      ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม

(1) ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นดินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชา

(2) การนำวัวควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว

(3) หากไม่มีวัวควายมาลากไถ ก็คงไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่น ๆ

(4) การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาด้านแรงงาน

 1. (4)-(3)-(2)-(1)                                      2.   (1)(2)-(4)-(3)
 2. (2)-(1)-(3)-(4)                                      4.   (3)-(2)-(1)-(4)

 

 1. 20 ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม

(1) กำแพงทั่วไปที่ใช้ป้องกันเสียงมักเป็นกำแพงคอนกรีตสูง 12ฟุต

(2) ทางด่วนจะต้องสร้างกำแพงป้องกันเสียงที่มีความดังมากกว่า 67 เดซิเบลขึ้นไป

(3)   เพราะเมื่อเสียงผ่านขึ้นไปถึงยอดกำแพง มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเป็นเสียงดังข้าม                      กำแพงไปได้

(4) แต่แม้จะสร้างกำแพงสูงอย่างอื่น กำแพงก็จะป้องกันเสียงไว้ได้เพียง 10 เดซิเบล

 1. (1)-(2)-(3)-(4)                                      2.   (1)-(3)-(4)-(2)
 2. (2)-(3)-(1)-(4)                                      4.   (2)-(1)-(4)-(3)

 

 1. 20 ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม

(1) ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียลานสายตา

(2) การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน

(3) ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา

(4) ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศรีษะมากและคลื่นไส้อาเจียน 2

(5) ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด

 1. (3)-(1)-(2)-(4)-(5)                                 2.   (1)-(2)-(5)-(3)-(4)
 2. (3)-(1)-(4)-(2)-(5)                                 4.   (1)-(3)-(4)-(2)-(5)

 

 1. 20 ข้อเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสม

(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์ถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี

(2) บางคนบอกว่าอินเดียมิได้มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น

(3) ทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามที่เขาว่าจริง

(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล

 1. (4)-(2)-(1)-(3)                                      2.   (2)-(1)-(3)-(4)
 2. (3)-(1)-(4)-(2)                                      4.   (1)-(3)-(2)-(4)

คำสั่ง   พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ข้อความได้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด

 

 1. 1. ต่อไปนี้เป็นการแสดงมายากล
 2. ถ้าอยากเรียนเก่งควรต้องเชื่อฟังผู้อื่น
 3. สุนัยและสูชัยต่างเป็นพี่น้องที่หน้าตาคล้ายกันมาก
 4. การกระทำของเขาอาจทำให้เขาขาดสติ

 

 1. 20 1. ดาบอันนี้ทำด้วยเหล็กน้ำพี้
 2. จ้อนได้ซักซ้อมดนตรีมาเป็นเวลานาน
 3. คุณแม่นมนต์พระมารับสังฆทาน
 4. เขาขับรถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง

 

 1. 20 1. ดวงใจแต่งตัวดูสวยเกินวัย
 2. เด่นเป็นลูกนายดีรวมทั้งดวงด้วย
 3. เธอเป็นคนรวยที่มีอันจะกินคนหนึ่ง
 4. เขาชอบไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน

 

 1. 20 1. เขาเป็นหนุ่มที่มีปฏิภาณดีมาก
 2. ประเทศไทยเตรียมโยกย้ายผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศ
 3. ผมจะไปยื่นคำร้องทุกข์ขอเปลี่ยนนามสกุล
 4. เค้กชิ้นนี้เป็นฝีมือแต่งหน้าของน้องสาวที่สวยมาก

 

 1. 1. เธอหยิบจดหมายแผ่นนั้นไป
 2. เธอมีความสนใจในเรื่องนี้มาก
 3. เขาซื้อพรมผืนนั้นในราคาที่ถูกมาก
 4. เขาเห็นกับตาว่าเธอหยิบหนังสือเล่มนั้นไป

 

 1. ข้อใดคือแนวคิดที่อนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “ป่าไม้กลับไปขนสงบนิ่ง ทำหน้าที่อันสำคัญของตน ต่อไปอย่างเรียบๆ จะมีแต่ประชาชนที่อยู่ใน บริเวณเขตชายแคนนี้เท่านั้นที่สำนึกในบุญคุณของป่าไม้”
 2. คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของป่าไม้
 3. ป่าไม่มีหน้าที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน
 4. คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้
 5. ป่าไม้มีประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้

 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 52 53.

 

“เราต้องการให้เด็กและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย เราพาเขามา เพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร” โดยเน้นการไปทัศนศึกษา”

 

 1. ข้อความคู่ใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “เหตุผล – ข้อสรุป” ตามข้อเท็จจริงข้างต้น
 2. (ก) เด็ก ๆ เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา

(ข) ผู้ใหญ่อยากให้เด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริการู้จักวัฒนธรรมไทย

 1. (ก) ผู้ใหญ่ไม่เคยพาเด็กซึ่งเกิดในสหรัฐอเมริการู้จักวัฒนธรรมไทย

(ข) เด็ก ๆ ได้มาทัศนศึกษาในประเทศไทย

 1. (ก) เด็ก ๆ ไม่เคยได้มาประเทศไทย

(ข) ผู้ใหญ่พาเด็ก ๆ ที่เกิดในสหรัฐอเมริการู้จักวัฒนธรรมไทย

 1. (ก) ผู้ใหญ่อยากให้เด็ก ๆ ที่เกิดในสหรัฐอเมริการู้จักวัฒนธรรมไทย

(ข) เด็ก ๆ ได้มาทัศนศึกษาในประเทศไทย

 

 1. ข้อความข้างต้นแสดงทรรศนะประเภทใด
 2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง                                2.   ทรรศนะเชิงคุณค่า
 3. ทรรศนะเชิงนโยบาย                                   4.   ทรรศนะเชิงค่านิยม

 

 1. ข้อใดเสนอข้อสรุปก่อนเหตุผล
 2. ผู้คนจำนวนไม่น้อยชอบของแถมหรือของราคาพิเศษ เขาพากันซื้อสินค้าให้ได้ยอดตามกำหนด                        เพื่อจะได้แลกซื้อสินค้าพิเศษราคาถูก
 3. วิธีช่วยคนไข้ให้ปลอดภัยที่สุดคือต้องให้ความรู้คู่การรักษา การรักษาและให้ความรู้ด้วยจะทำให้                      คนไข้สามารถช่วยตัวเองได้หากเกิดปัญหาขึ้น
 4. มีดาวเทียมดวงหนึ่งกำลังทุ่งตรงมายังพื้นโลก ศูนย์ภาคพื้นดินได้ออกอากาศเตือนบรรดาเรือเดิน                     สมุทรและเครื่องบินไม่ให้เข้าใกล้บริเวณนั้น
 5. ความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองมิได้ทำให้ชาวญี่ปุ่นท้อถอย กลับมีมานะที่จะฟื้นฟู                               ประเทศ ทุกวันนี้ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

 

 

 

 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 55 – 56

 

“คำว่าทูล ในทูลเกล้าทูลกระหม่อมนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ทูลพระวรวงณ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากรรับสั่งว่า โบราณใช้ ทูนเกล้าทูนกระหม่อมเพราะหมายถึงยกขึ้น ทูนหัว ส่วนทูล เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า บอก ความหมายไม่เข้ากัน จึงไม่จำเป็นต้องยืมมาใช้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องใช้ว่าทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวาย” 55. ในข้อความข้างต้นนี้ประเด็นสำคัญที่สุดในการโต้แย้งคืออะไร

 

 1. 1. คำราชาศัพท์บางคำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกต้องหรือไม่
 2. เราควรยืมคำภาษาเขมรมาใช้เป็นคำราชาศัพท์หรือไม่
 3. เราควรยึดหลักโบราณในการใช้คำราชาศัพท์หรือไม่
 4. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานถูกต้องเสมอไปหรือไม่

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการโต้แย้งในข้อความข้างต้น
 2. การชี้ความไม่ถูกต้องของข้อมูล
 3. การอ้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 4. การศึกษาค้นคว้าข้อสนับสนุนทรรศนะ
 5. การตั้งสมมติฐานและใช้วิธีการอนุมาน

 

คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามตอนท้ายบทความนั้น (57- 60)

 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้ความต้องการวัสดุ ก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นจนเกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างขึ้น เช่น ปูนซีเมนต์และเหล็กเส้น รัฐบาล ได้แก้ไขโดยการนำเข้าจากต่างประเทศ

ภาวการณ์ผลิตและการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในช่วงต้นปี 2555 ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุ ก่อสร้างหลายๆ ชนิดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ มีปัญหาการ ขาดแคลนค่อนข้างมาก

ปริมาณการผลิตวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ ในช่วงต้นปี 2555 นั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน ของปีก่อนทั้งนี้เพราะในปี 2555 ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลายชนิดได้มีกำลังขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นยังไม่ เพียงพอจะสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้เข้าแก้ไขโดยการอนุญาตให้มีการนำเข้าเสรีและลดอัตราอากรขาเข้าวัสดุก่อสร้างหลายชนิด เช่น เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง หินหยาบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแก่ปัญหาการขาดแคลนเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังได้อนุญาตให้มีการตั้งโรงงานและการขยายการผลิตวัสดุก่อสร้างหลายชนิดเพื่อ แก้ปัญหาการ ขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในระยะยาว

 

 1. สาเหตุของการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างที่แท้จริงคือ
 2. การขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
 3. ตลาดของการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 4. ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างขยายตัวมากยิ่งขึ้น
 5. การผลิตและการนำเข้าเกิดภาวการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง

 

 1. ข้อใดคือผลกระทบที่เกิดจากการอนุญาตให้มีการนำเข้าวัสดุก่อสร้างอย่างเสรี
 2. วัสดุก่อสร้างเกิดภาวะล้นตลาด
 3. รัฐบาลขาดรายได้จากการเก็บภาษี
 4. รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง
 5. ทำให้เกิดเงินเฟ้อซึ่งยากต่อการควบคุม

 

 1. รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในระยะยาวด้วยวิธีการใด
 2. อนุญาตให้นำเข้าวัสดุก่อสร้างอย่างเสรี
 3. ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
 4. ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
 5. กลั่นกรองโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่

 

 1. วัสดุก่อสร้างใดที่น่าจะมีการขาดแคลนมากที่สุด
 2. ปูนซีเมนต์                                                 2.   เหล็กเส้น
 3. ลวดเหล็กแรงดึงสูง                                    4.   หินหยาบ

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •