previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .
แชร์ให้เพื่อน
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

แจกฟรี!!

แนวข้อสอบตำรวจ

วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ (ล่าสุด)

การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความสามารถทั่วไปจำนวน 25 ข้อ
 2. ภาษาไทยจำนวน 25 ข้อ
 3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 25 ข้อ
 4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
 5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จานวน 25 ข้อ
 6. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้จำนวน 25 ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 100 มีค่าเท่าใด

ก. 1,010                                                                                                                ข. 1,050

ค. 5,000                                                                                                                ง. 5,050

2.ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 20 ถึง 50 มีค่าเท่าใด

ก. 1,000                                                                                                                ข. 1,050

ค. 1,085                                                                                                                ง. 2,010

3.ผลบวกของเลขคี่เรียงกันจาก 5 ถึง 30 มีค่าเท่าใด

ก. 218                                                                                                    ข. 219

ค. 220                                                                                                    ง. 221

4.จากลำดับเลข 1, 4,9,16,25…… จงเติมตัวเลขในช่องว่าง

ก. 30                                                                                                      ข. 32

ค. 36                                                                                                      ง. 39

5.สินค้าราคา 500 บ. ขายไป 400 บ. คิดเป็นส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 10%                                                                                                  ข. 20%

ค. 25%                                                                                                  ง. 30%

6.โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน โอกาสที่จะได้ 7 มีเท่าไหร่

ก. 1/8                                                                                                     ข. 1/6

ค. ¼                                                                                                       ง. 1/10

7.เสารั้วบ้านแห่งหนึ่งปักห่างกันต้นละ 10 เมตร ระยะจากเสาต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 15 จะเป็นระยะทางกี่เมตร

ก. 140 เมตร                                                                                         ข. 150 เมตร

ค. 160 เมตร                                                                                         ง. 170 เมตร

8.ปักเสาไฟฟ้าขนานกัน 2 ข้างถนน ในแต่ละช่วงเสาห่าง 10 เมตร เป็นระยะทางทั้งหมด5 กิโลเมตร จะใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น

ก. 501 ต้น                                                                                            ข. 1,000 ต้น

ค. 1,001 ต้น                                                                                         ง. 1,002 ต้น

9.เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง 1 ฟุต จะทอดเงายาว 10 ฟุต ถ้าเสาสูง 5 ฟุต จะทอดเงายาวกี่ฟุต

ก. 1 ฟุต                                                                                                 ข. 5 ฟุต

ค. 14 ฟุต                                                                                               ง. 50 ฟุต

10.ตึกสูง 6 เมตร จะทอดเงายาว 30 เมตร ถ้าตึกสูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตร จะทอดเงายาวกี่เมตร

ก. 5 เมตร                                                                                              ข. 15 เมตร

ค. 25 เมตร                                                                                           ง. 30 เมตร

11.ลูกเสือ 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมกันทุกคนต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการ

สัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

ก. 100 ครั้ง                                                                                           ข. 200 ครั้ง

ค. 300 ครั้ง                                                                                           ง. 400 ครั้ง

12.นักเรียนชั้น ป.6 มี 20 คน จัดงานปีใหม่มีการแจกของขวัญซึ่งกันและกันอยากทราบว่าจะมีการแจกของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น

ก. 190 ชั้น                                                                                            ข. 200 ชิ้น

ค. 380 ชิ้น                                                                                            ง. 400 ชิ้น

13.ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 5 ทีม โดยแข่งขันแบบพบกันหมดครั้งเดียว อยากทราบว่าจะต้องจัดแข่งขันกี่ครั้ง

ก. 9 ครั้ง                                                                                                ข. 10 ครั้ง

ค. 15 ครั้ง                                                                                             ง. 20 ครั้ง

14.เหล้า กับ น้ำผสมกันในอัตราส่วน 6 : 4ถ้าจะทำเหล้าผสมน้ำจำนวน 25 ลิตร จะต้องใช้เหล้ากี่ลิตร

ก. 12 ลิตร                                                                                             ข. 15 ลิตร

ค. 18 ลิตร                                                                                             ง. 20 ลิตร

15.เป็น ไก่ วัว และควาย มีอย่างละเท่า ๆ กัน ถ้านับขารวมกันได้ 132 ขา อยากทราบว่ามีเป็ดอยู่กี่ตัว

ก. 8 ตัว                                                                                                  ข. 9 ตัว

ค. 10 ตัว                                                                                                ง. 11 ตัว

16.ปีนี้พ่ออายุมากกว่าลูกอยู่ 24 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้า อายุของพ่อจะเป็นสามเท่าของอายุของลูกอยากทราบว่าปัจจุบันพ่อมีอายุกี่ปี

ก. 32 ปี                                                                                                                ข. 33 ปี

ค. 34 ปี                                                                                                  ง. 35ปี

 1. 12 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 50

ก. 20%                                                                                                  ข. 24%

ค. 24.5%                                                                                              ง. 25%

18.นายบุญธรรมได้รับดอกเบี้ยเป็นเงิน 200 บาท จากกการใช้นายนิพัท กู้เงิน 15,000 บาทในเวลา 4 เดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยต่อปี

ก. 4 %                                                                                                   ข. 5 %

ค. 6 %                                                                                                   ง. 8 วัน

19.คนงาน 4 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา 9 วัน ถ้าคนงาน 6 คน ทำงานเสร็จในเวลากี่วัน

ก. 4 วัน                                                                                                 ข. 5 วัน

ค. 6 วัน                                                                                                 ง. 7 วัน

 

 1. X มีค่าเท่าไร

 

2 5 11
5 8 x
7 10 21

 

ก. 15                                                                                                      ข. 16

ค. 17                                                                                                      ง. 18

 1. X มีค่าเท่าไร
1 4
x  

 

2 3
6  
4 2
8  

 

 

 

ก. 3                                                                                                        ข. 4

ค. 5                                                                                                        ง. 7

22.ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 6% แล้วพื้นที่ของวงกลมจะเพิ่มขึ้นเท่าไร

ก. 0.36%                                                                                              ข. 3.6%

ค. 6.0%                                                                                                 ง. 12.36%

23.เวลา 10.30 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกี่องศา

ก. 120                                                                                                    ข. 125

ค. 130                                                                                                    ง. 135

24.มีจุดอยู่ 6 จุด จะสามารถลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดทั้ง 6 ดังกล่าวได้กี่เส้น

ก. 10                                                                                                      ข. 15

ค. 20                                                                                                      ง. 25

25.นำลูกเต๋าที่มีขนาดกว้างด้านละ 1 เมตร มาทำลูกเต๋าขนาดกว้างด้านละ 2 เซนติเมตร จะได้กี่ลูก

ก. 500,000                                                                                           ข. 100,000

ค. 125,000                                                                                           ง. 150,000

26.คำว่า พุทธชยันตี มีกี่พยางค์

ก. 4                                                                                                        ข. 5

ค. 6                                                                                                        ง. 7

 1. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือสั่งการ

ก. แถลงการณ์                                                                                      ข. คำสั่ง

ค. ระเบียบ                                                                                            ง. ข้อบังคับ

28.สำนวนสุภาษิตข้อใดไม่เข้าพวก

ก. เข็นครกขึ้นภูเขา                                                                             ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ค. งมเข็มในมหาสมุทร                                                                     ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

29.แมลงป่อง : หาง ? : ?

ก. เสือ : ขา                                                                                           ข. ปลา : เกล็ด

ค. ปู : ก้าม                                                                                            ง. เต่า : กระต่าย

 1. “พระอัยกา”หมายถึงข้อใด

ก. ปู่                                                                                                        ข.ลุง

ค. น้า                                                                                                     ง. อา

 1. คำว่า”ปลาสลิด”หมายถึงข้อใด

ก. ปลาใบไม้                                                                                         ข. ปลาหาง

ค. ปลาซ่อน                                                                                          ง.ปลายาว

 1. ข้อใดคือลักษณะของพยัญชนะไทย

ก. 41 รูป 20 เสียง                                                                               ข. 42 รูป 32 เสียง

ค. 40 รูป 32 เสียง                                                                               ง. 44 รูป 32 เสียง

 1. “สระอิ” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร

ก. ฝนทอง                                                                                             ข. พินทุอิ

ค.ฟันหนู                                                                                               ง.วิสรรชนีย์

 1. คำว่า”คมนาคม”มีกี่พยางค์

ก. 2 พยางค์                                                                                          ข.3 พยางค์

ค. 4 พยางค์                                                                                          ง.5 พยางค์

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 35 –36

” นายรุ่ง แก้วแดง รมช. ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมการที่จะเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยจากปัจจุบัน 8.1 ปี ให้เป็น 9.5 ปี ใน 4 ปีข้างหน้า แต่ปัญหาคือ คุณภาพการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ซึ่งการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เข้าไปเสริมจะมีความสำคัญมาก เพราะโดยปกติครู 1 คน จะสอนนักเรียนได้เพียง40 คน แต่การใช้ ICT จะสามารถสอนได้ทีละเป็นล้านคน ดังนั้นหากรัฐบาลจะทำให้ได้ตามเป้าหมายก็ต้องดูพิจารณาว่าจะนำ         อี-เลิร์นนิ่ง(E-learning) จะเข้ามาช่วยได้อย่างไร ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานไปประเมินว่าสภาพปัจจุบันของการเรียนด้วยอี-เลิร์นนิ่ง อยู่ที่จุดไหน สถานศึกษาแต่ละระดับร้อยละเท่าไหร่ที่มีสายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงและที่สำคัญคือการศึกษานอกโรงเรียนมีเข้าถึงแล้วเท่าไร เพื่อกำหนดว่าอีก 4 ปีข้างหน้า หากจะเพิ่มปริมาณผู้เข้าถึง ICT จะต้องทำอย่างไรและต้องลงทุนมากเท่าไหร่ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการดูแลในเชิงคุณภาพของ

รายวิชาด้วยไม่ใช่ติดตั้งให้แล้วเด็กไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่นั่งแชตกันทั้งวัน ”

 1. สาระสำคัญของข้อความนี้ได้แก่ข้อใด

ก. การเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย                                            ข. อีเลินนิ่งกับการจัดการศึกษา

ค. การศึกษานอกระบบกับการศึกษา                                               ง. ปัญหาการสอนของครู

 1. เป้าหมายปีการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย4ปีข้างหน้าได้แก่ 9.5ปีคำว่า4ปีข้างหน้าหมายถึงปีใด

ก. พ.ศ. 2550                                                                                       ข.พ.ศ. 2551

ค. พ.ศ.2552                                                                                         ง. พ.ศ.2553

 1. “แชต” หมายถึงข้อใด

ก. การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต                                               ข.อีเลินนิ่งประเภทหนึ่ง

ค.การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต                                                        ง. เป็นเกมประเภทหนึ่ง

 1. “จับปลาสองมือ” มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. กลับกลอก เข้าด้วยกันทั้งสองฝ่าย                                               ข. ไม่เชื่อมั่นในตนเอง

ค.เข้ากับผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน                                  ง.ทำสองฝักสองฝ่าย ไม่แน่นอน

 1. “ฟังหูไว้หู”มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.อย่าฟังความข้างเดียว                                                                      ข.อย่าฟังโดยไม่จดลงไป

ค. อย่าฟังความคนแปลกหน้า                                                          ง.อย่าด่วนสรุปทันทีที่ได้ฟัง

 1. “คูณ เณร นวล” มีตัวสะกดในแม่ใด

ก. แม่กน                                                                                               ข. แม่กม

ค. แม่กด                                                                                                ง. แม่กง

 1. จำแนกแผลงมาจากคำใด

ก. แปลก                                                                                                ข. แตก

ค. แจก                                                                                                   ง. แขก

 1. หมู่บ้าน :ตำบล ? : ?

ก. เปรี้ยว : เค็ม                                                                                    ข. หลับ : ตื่น

ค. วัน : สัปดาห์                                                                                   ง. ครู : โรงเรียน

 1. น้ำมัน : เครื่องจักร ? : ?

ก. คนไข้ : โรงพยาบาล                                                                     ข. นักเรียน : โรงเรียน

ค. อาหาร : นักกีฬา                                                                            ง. น้ำ : โอ่ง

 1. โทรทัศน์: วิดีโอ ? : ?

ก. รถยนต์ : ถนน                                                                                                ข. พัดลม : ไฟฟ้า

ค. กล้อง : ฟิล์ม                                                                                   ง. รั้ว : เสาโทรเลข

 1. มุ้งลวด :ยุง

ก. หมวก : น้ำ                                                                                      ข. ห้องขัง : นักโทษ

ค. ม่าน : ลม                                                                                         ง. แว่น : ฝุ่น

 1. ไฟฟ้า : สว่าง ? : ?

ก. อาทิตย์ : กลางวัน                                                                           ข. น้ำ : ฝน

ค. ลม : เย็น                                                                                          ง. ดิน : อาหาร

47.ออกซิเจน ไฮโตรเจน ไนโตเจน…….

ก. กำมะถัน                                                                                          ข. ฟอสฟอรัส

ค. เรเดียม                                                                                              ง. ฮีเลียม

48.พ่อไปทำงาน แม่ไปทำงาน ลูกไปโรงเรียน ใครอยู่บ้าน

ก. ปู่                                                                                                        ข. ยาม

ค. ไม่มีคนอยู่                                                                                       ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

49.สมศักดิ์เป็นคนซื่อ สมศักดิ์เป็นตำรวจ ฉะนั้น

ก. ตำรวจเป็นคนซื่อ                                                                            ข. คนซื่อเป็นตำรวจ

ค. ตำรวจต้องเป็นคนซื่อ                                                                    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

50.จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ใจความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนพิการเท่าๆ กับคนปกติ
 2. บางครั้งอาจจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นก็ได้
 3. มนุษย์ทุกคนต้องการออกกำลังกาย
 4. คนพิการก็มีหัวใจ
 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ควรจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์
 6. เพราะการออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง

ก. 1 3 4 3 2 5                                                                                      ข. 5 6 3 4 1 2

ค. 3 4 6 2 1 5                                                                                      ง. 3 6 4 1 5 2

51.A : Hello. My name is Somchai. What’s your name?

B : Hello. I’m Prakid. Nice to meet you.

A : …..

 1. I don’t know. 2. Thank you very much.
 2. Congratulations. 4. Nice to meet you, too.
 3. Malee : I’m going to Bangkok this holiday.

Sunee : …..

 1. Not at all. 2. See you tomorrow.
 2. Have a wonderful time. 4. Hope to meet you again.
 3. Pranee : This is the present for your birthday.

Prapa : Thank you very much,

Pranee : …..

 1. You’re welcome. 2. I’m sorry.
 2. That’s right. 4. See you again.
 3. Preecha : Where are you going?

Santi : I’m going to buy something at Silom.

Preecha : Oh! I’m going there too.

Santi : Really? …..

Preecha : Sure!

 1. Can you go with me? 2. Can we go somewhere to eat?
 2. Can I go with you? 4. Can you call a taxi, please?
 3. On the plane

Tony : My name is Tony. What’s your name?

Sam : My name is Sam. Nice to meet you.

Tony : It’s a pleasure. This is my first trip to Thailand.

Sam : Really? …..

Tony : I’m from America.

 1. Where are you from? 2. Where were you born?
 2. Where are you staying? 4. Where do you live?
 3. Robert : What are you going to do this afternoon?

Jane : I plan to go to the beach.

Robert : Are you going to make a sand castle?

Jane : No. I want to ride a banana boat. Do you want to come with me?

Robert : Sure. …..

 1. You’re welcome. 2. Let’s go.
 2. Not too bad. 4. Thank you.
 3. Mary : Would you mind carrying this box for me?

Jack : ….. My pleasure.

 1. Yes, I would. 2. Not at all.
 2. Certainly. 4. Of course.
 3. Kim : Would you pass that cup, please?

Eric : OK. …..

 1. Here I am. 2. There it is.
 2. Here you are. 4. Thanks a lot.
 3. Linda : I still have a fever, so I need to stay longer at the hospital.

Sarah : Sorry to hear that. …..

 1. With pleasure. 2. Get better soon.
 2. Congratulations. 4. Have a safe trip.
 3. Natalie :I forgot my pencil. …..

Yumiko : Certainly.

 1. Could I borrow yours? 2. Could you borrow one?
 2. Could I give it to you? 4. Would you like one?
 3. At the bank

Cashier : …..

Customer : Yes, please. I’d like to send $50 to Myanmar.

 1. How do you do? 2. Hello! Nice to meet you.
 2. Can I help you, sir? 4. What do you want?
 3. A telephone call

John : Hello. …..

David : Wait a minute, please.

 1. Could I speak to Anna, please? 2. Is Anna there?
 2. Are you Anna? 4. Where is Anna?
 3. Mike : …..

Jordan : She swims slowly.

 1. Does she like to swim? 2. Why does she swim?
 2. How does she swim? 4. Does she swim fast?
 3. Kate : …..

Wendy : He is tall and handsome.

 1. What does the new teacher look like? 2. How is the new teacher?
 2. What is the new teacher like? 4. Who is the new teacher?
 3. Ann : Mario, ….. Chris, this is Mario.

Chris : I’m glad to meet you.

Ann : I’m glad to meet you, too.

 1. What do you do?
 2. I’d like to introduce myfriend.
 3. Would you like to meet my friend?
 4. Do you know this man?
 5. Sandy : What is Alex like?

Ben : ….. .

 1. He likes watching TV 2. He is smart and diligent.
 2. He looks like a man. 4. He is short and fat.
 3. Pam :I lost my passport.

Mark : …..

 1. Hope to meet you. 2. No problem.
 2. Great, thanks. 4. I’m sorry to hear that.
 3. A teacher and his students are in front of the class.

Mr. Eddie : Do you understand this question?

A student : …..

Mr. Eddie : You don’t have to apologize. Let me explain it again.

A student : Thank you very much, sir.

 1. I understand it very well, sir.
 2. I have no idea about that, sir.
 3. I don’t even take a look at it, sir.
 4. I’m very sorry, sir. I don’t understandit at all.
 5. Jim : Let me buy you a cup of cappuccino.

Nathan : …..

Jim : Don’t worry. A drink won’t take long. Come on.

 1. I’m really in a hurry. 2. Oh, I’m very thirsty.
 2. I’d love to but I prefer tea. 4. I’m so sorry but I’m too hungry.
 3. At the school canteen

Seller : Can I help you?

David : I’d like a bottle of cola.

Seller : Here you are.

David : …..

Seller : 15 baht.

 1. How about it? 2. How many do you want?
 2. How much is it? 4. How do you like it?
 3. A foreigner asks you the way to the Grand Palace. You don’t know that, so yousay “…..”
 4. Excuse me, I’m getting lost.
 5. Sorry. Leave me alone.
 6. I’m sorry. I’ve just moved here.
 7. Don’t worry. There’s nothing to beafraid of.
 8. You see an old man fall down. You rush to him and say “…..”
 9. 1. Why did you do that? 2. Are you all right?
 10. Take a rest. 4. How disgusting you are!
 11. A student in a computer room is having a problem with his machine. He callsthe technician and says “…..”
 12. Go ahead.
 13. Can’t you come to my room?
 14. Fix this computer now.
 15. There’s something wrong with mycomputer.
 16. You accidentally step on someone’s foot. You say “…..”
 17. Be careful next time. 2. That’s your fault.
 18. I’m so sorry. 4. How dare you?
 19. You are in your neighbor’s house. You break a glass. Your neighbor says “…..”
 20. You’re welcome. 2. Take it easy.
 21. How could you do such a thing? 4. Well done.

76.เว็บไซต์ที่หน่วยงานของรัฐใช้จะลงท้ายด้วยอักษรข้อใด

ก. .co.th                                                                                                                ข. .ac.th

ค. .or.th                                                                                                                ง. .go.th

 1. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด

ก. การนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ข. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นระบบและรวดเร็ว

ค. การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ง. การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็น

ระบบ

 1. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง

ก. Techno Information                                                                     ข. Information Techno

ค. Technology Information                                                            ง. Information Technology

 1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ก. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล

ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร

ค. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ง. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด

ก. Window 7 / C++

ข. Window 7 / Ubuntu

ค. Microsoft Office2010 / Window XP

ง. Window media player / Window Vista

 1. ข้อใดจัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมด

ก. Window 7 / Window XP

ข. Window 7 / Microsoft Office2010

ค. Window media player / Window Vista

ง. Adobe Master CS5 / Windows Live Messenger

 1. ข้อใดเป็นกระบวนการของสารสนเทศ

ก. ข้อมูล >สารสนเทศ

ข. ข้อมูล >การประมวลผล

ค. ข้อมูล >สารสนเทศ >การประมวลผล

ง. ข้อมูล >การประมวลผล >สารสนเทศ

 1. ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

ก. ขนาดใหญ่แต่มีราคาถูกลง

ข. ขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค. ผนวกอุปกรณ์หลายๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียว

ง. หน้าจอสัมผัสสามารถสั่งการได้ด้วยเสียง

 1. อาชีพใดมีหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

ก. นักวิเคราะห์ระบบ                                                                         ข. ผู้ดูแลและบริหารระบบ

ค. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล                                                        ง. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย

 1. อาชีพ System Analyst เป็นอาชีพที่ตรงกับข้อใด

ก. นักวิเคราะห์ระบบ

ข. ผู้ดูแลและบริหารระบบ

ค. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล

ง. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย

 1. ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ ด้านใดมีผลกระทบกับนักเรียนมากที่สุด

ก. ด้านสังคม                                                                                        ข. ด้านเศรษฐกิจ

ค. ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                             ง. ด้านการเมืองการปกครอง

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ

ข. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ค. เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย

ง. เป็นสิ่งที่จำเป็นสาหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน

 1. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน

ก. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ข. ระบบการเรียนการสอนทางไกล

ค. ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน

ง. ข้อ ก. และ ข.

 1. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน

ก. การสั่งซื้อสิ้นค้าจากบ้าน

ข. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี

ค. การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

ง. การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน

 1. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใด ไม่ใช่ ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน

ก. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ข. ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม

ค. ระบบทะเบียนนักเรียนโรงเรียน

ง. การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

 1. การพูดคุยผ่าน Face book ทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านใด

ก. เทคโนโลยีการสื่อสาร                                                                   ข. เทคโนโลยีทางการแพทย์

ค. เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                         ง. เทคโนโลยีการผลิต

 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี

ก.ช่วยประหยัดต้นทุน แรงงาน เพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้น

ข. ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิต ยอดจำหน่ายสูงขึ้น

ค. ช่วยให้การทำงานแต่ละขั้นตอนมีความประณีตมากขึ้น

ง. ช่วยส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น

 1. ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยี

ก. การรวบรวมข้อมูล                                                                         ข. การกำหนดความต้องการ

ค. การเลือกวิธีแก้ปัญหา                                                                    ง. การออกแบบและปฏิบัติการ

 1. องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง

ก. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์

ข. ตัวป้อน กระบวนการ ปัจจัยเอื้อ ทรัพยากร

ค. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากร

ง. ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากร ปัจจัยเอื้อ

 1. สิ่งใดคือองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก. ข้อมูล                                                                                                ข. ชุดคำสั่ง

ค. ตัวเครื่อง                                                                                          ง. ถูกทุกข้อ

 1. สารสนเทศสามารถจัดเก็บได้ในรูปแบบใด

ก. ข้อความที่เป็นเสียง

ข. ข้อความที่เน้นตัวอักษรและตัวเลข

ค. ข้อความที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ง. ถูกทุกข้อ

97.การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPSs มีลักษณะอย่างไร

ก ใช้สัญญาณวิทยุ                                                                               ข ใช้สายเคเบิลใยแก้ว

ค ใช้สัญญาณโทรศัพท์                                                                      ง ใช้สัญญาณดาวเทียม

98.โครงการแรกของการเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตคือข้อใด

ก ยูยูเน็ต                                                                                                ข เทลเน็ต

ค อาร์พาเน็ต                                                                                        ง แอลฟาเน็ต

99.ข้อใดเป็นการแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต แทนหมายเลขไอที

ก ใช้ชื่อ โมเด็ม                                                                                    ข ใช้ชื่อ โดเมน

ค ใช้ชื่อ ไอเอสพี                                                                                 ง ใช้ชื่อหน่วยงาน

100.การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงทำอย่างไร

ก เชื่อมต่อผ่านโมเด็ม                                                                        ข เชื่อมต่อผ่านเกตเวย์

ค เชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์                                                                  ง เชื่อมต่อโดยใช้แบ็กโบน

 1. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนฯ ถ้าผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องยื่นขอต่อ

ก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                       ข. หัวหน้าเขตที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่

ค. หัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ                                                 ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 1. สิ่งใดถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

ก. ตึกการบินไทย                                                                                ข. ที่รกร้างว่างเปล่า

ค. มหาวิทยาลัยรามคาแหง                                                               ง. ที่ชายตลิ่ง

 1. ใบ ภบท.5หรือใบภาษีบำรุงท้องที่ 5 เป็น

ก. หนังสือรับรองแสดงการครอบครองที่ดิน

ข. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

ค. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ง.ผิดทุกข้อ

 1. ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนเมื่อมีอายุครบ

ก. 18 ปีบริบูรณ์                                                                                   ข. 17 ปีบริบูรณ์

ค. 20 ปีบริบูรณ์                                                                                   ง. 16 ปีบริบูรณ์

 1. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เด็กจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อมีอายุ

ก. 6 ปีบริบูรณ์                                                                                      ข. ย่างเข้า 6 ขวบ

ค. 7 ปีบริบูรณ์                                                                                      ง. ย่างเข้า 7 ขวบ

 1. เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้ผู้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ที่พบเห็นแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายภายใน

ก. ทันที                                                                                                 ข. 12 ชั่วโมง

ค. 24 ชั่วโมง                                                                                        ง. 48 ชั่วโมง

 1. พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือ

ก. กรมหลวงสงขลานครินทร์                                                          ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ค. กรมหลวงพิษณุโลกประชาสรรค์                                               ง. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 1. สิ่งใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของสภาพบังคับ (Sanction) ทางกฎหมาย

ก. ปรับ                                                                                                  ข. ใช้ค่าเสียหาย

ค. กักขัง                                                                                                                ง. ถูกทุกข้อ

 1. ส่วนประกอบของรัฐคือ

ก. ประชาชน อาณาเขต                                                                     ข. ประชาชน อำนาจอธิปไตย

ค. ประชาชน อาณาเขต อำนาจอธิปไตย                                       ง. รัฐบาล

 1. การแจ้งย้ายที่อยู่ออกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน

ก. 60 วัน                                                                                               ข. 90 วัน

ค. 30 วัน                                                                                               ง. 15 วัน

 1. การหมั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ

ก. ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์

ข. ชายและหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์

ค. ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

ง. ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์

 1. บุคคลใดต่อไปนี้มิใช่ทายาท

ก.หลานของเจ้ามรดก                                                                         ข. ภรรยาของบุตรเจ้ามรดก

ค. มารดาเจ้ามรดก                                                                              ง. น้องชายต่างมารดาของเจ้ามรดก

 1. ชื่อใดต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียน

ก. ชื่อเล่น                                                                                              ข. ชื่อรอง

ค. ชื่อตัว                                                                                                ง. ถูกทุกข้อ

 1. ผู้ที่ทำบัตรประจาตัวประชาชนหาย จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่ภายใน

ก. 60 วัน                                                                                               ข. 90 วัน

ค. 120 วัน                                                                                             ง. 30 วัน

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด

ก. 17                                                                                                      ข. 18

ค. 19                                                                                                      ง. 20

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป

ก. 4 เมษายน พ.ศ. 2560                                                                   ข. 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ข. 6 เมษายน พ.ศ. 2560                                                                   ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

 1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560ระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ก. พระมหากษัตริย์                                                                             ข. รัฐสภา

ค. ปวงชนชาวไทย                                                                              ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

 1. พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงใช้อำนาจผ่านทางใดบ้าง

ก. รัฐสภา                                                                                              ข. คณะรัฐมนตรี

ค. ศาล                                                                                                   ง. ถูกทุกข้อ

 1. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

ก. ประธานรัฐสภา                                                                              ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                                          ง. ประธานองคมนตรี

 1. รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี

ก. 10 ปี                                                                                                  ข. 12 ปี

ค. 15 ปี                                                                                                  ง. 18 ปี

121.ผู้แทนราษฎรสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด

ก. 250 คน                                                                                            ข. 350 คน

ค. 450 คน                                                                                            ง. 550 คน

122.ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจานวนเท่าใด

ก. 150 คน                                                                                            ข. 250 คน

ค. 350 คน                                                                                            ง. 450 คน

123.มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ก.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ข.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

ค.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ง.ถูกทุกข้อ

124.ข้อใดเป็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกต้อง

ก. มาจากการเลือกตั้ง

ข. มาจากการสรรหา

ค. มาจากการเลือกตั้งและ มาจากการสรรหา

ง. ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง

125.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ให้มีสมาชิกวุฒิสภากี่คน

ก. 150 คน                                                                                            ข. 160 คน

ค. 180 คน                                                                                            ง. 200 คน

126.ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ข้อใดมิใช่ประเทศสมาชิก

ก. มาเลเซีย                                                                                           ข. ฟิลิปปินส์

ค. สิงคโปร์                                                                                           ง. อินเดีย

127.คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร

ก.แผน วรรณเมธี                                                                                ข.นายชวน หลีกภัย

ค.ดร.ถนัด คอมันต์                                                                             ง.นายจุรินทร์พิสสุวรรณ

128.สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด

ก. กรุงเทพ                                                                                            ข. ฮานอย

ค. กรุงจาการ์ตา                                                                                   ง. กัวลาลัมเปอร์

129.เพลงประจาอาเซียนคือเพลงอะไร

ก. Sorry Sorry                                                                                    ข. Asian Games

ค. Asia air                                                                                            ง. The ASEAN Way

 1. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด

ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน                                                         ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                        ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

131.เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ

ก. 4 ประเทศ                                                                                        ข. 5 ประเทศ

ค. 6 ประเทศ                                                                                        ง. 7 ประเทศ

 1. ASEAN + 3 คือข้อใด

ก. ASEAN + ญี่ปุ่น + เกาหลีใต้ + อินเดีย

ข. ASEAN + ญี่ปุ่น+ เกาหลีใต้ + นิวซีแลนด์

ค. ASEAN + ญี่ปุ่น+ เกาหลีใต้ + จีน

ง. ASEAN + ญี่ปุ่น + เกาหลีใต้ + ออสเตรเลีย

 1. ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน

ก. เมียนมาร์                                                                                         ข. สิงคโปร์

ค. เวียดนาม                                                                                          ง. ติมอร์-เลสเต

 1. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ

ก. อินโดนีเซียร์                                                                                   ข. เมียนมาร์

ค. กัมพูชา                                                                                             ง. เวียดนาม

135.คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด

ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ

ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์

ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ

136.ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ก. สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

137.สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด

ก. รวงข้าว 10 ต้น                                                                               ข. รวงข้าว 11 ต้น

ค. รวงข้าว 12 รวง                                                                              ง. รวงข้าว 13 รวง

 1. อาเซียนก่อตั้งเมื่อใด ?

ก. 7 สิงหาคม 2510                                                                            ข. 18 สิงหาคม 2510

ค. 8 สิงหาคม 2510                                                                            ง. 28 สิงหาคม 2510

139.ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง ?

ก. ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

ข. ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม

ค. บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

ง. ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

140.อาเซียนคืออะไร ?

ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

141.ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะกี่ปี

ก. 5 ปี                                                                                                    ข. 10 ปี

ค. 15 ปี                                                                                                  ง. 20 ปี

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ                                                                                                  ข. 6 ข้อ

ค. 7 ข้อ                                                                                                  ง. 11 ข้อ

 1. Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. หลักนิติรัฐ                                                                                       ข. หลักคุณธรรม

ค. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้                                                ง. หลักการมีส่วนร่วม

144.อาเซียน+3 (ASEAN+3) ประกอบด้วยข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. จีน                                                                                                     ข. เกาหลีใต้

ค. ญี่ปุ่น                                                                                                 ง. อินโดนีเซีย

145.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ความพอเพียง                                                                                 ข. ความมีเหตุผล

ค. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                                                               ง. ความพอประมาณ

146.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กำหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด

ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

147.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่ระยะ

ก. 2 ระยะ                                                                                             ข. 3 ระยะ

ค. 4 ระยะ                                                                                             ง. 5 ระยะ

148.เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกี่จังหวัด

ก. 5 จังหวัด                                                                                          ข. 10 จังหวัด

ค. 15 จังหวัด                                                                                        ง. 20 จังหวัด

149.นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว้โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก

ข. ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ค. ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร

ง. ระยะที่สี่ คือ การประชาชนชาวไทยมีปรองดองและความสามัคคี

150.วิสัยทัศน์ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อใดถูกต้อง

ก. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

ง. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบตำรวจ ปี 60

1.ตอบ. ง. 5,050

2.ตอบ.ค. 1,085

3.ตอบ.ง. 221

4.ตอบ ค. 36

5.ตอบ ข. 20%

6.ตอบ. ข. 1/6

7.ตอบ ก. 140 เมตร

8.ตอบ ง. 1,002 ต้น

9.ตอบ ง. 50 ฟุต

10.ตอบ ค. 25 เมตร

11.ตอบ ค. 300 ครั้ง

12.ตอบ.ค. 380 ชิ้น

13.ตอบ.ข. 10 ครั้ง

14.ตอบ. ข. 15 ลิตร

15.ตอบ. ง. 11 ตัว

16.ตอบ. ค. 34 ปี

17.ตอบ. ข. 24%

18.ตอบ. ข. 5 %

19.ตอบ. ค. 6 วัน

20.ตอบ ค. 17

21.ตอบ ข.4

22.ตอบ ง.12.36%

23.ตอบ ง.135

24.ตอบ ข 15

25.ตอบ.ค. 125,000

26.ตอบข้อ ข. อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี

27.ตอบ ก. แถลงการณ์

28.ตอบ ข้อ ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

29.ตอบ ค.

30.ตอบ.ก. ปู่

31.ตอบ.ก. ปลาใบไม้

32.ตอบ.ง. 44 รูป 32 เสียง

33.ตอบ.ข. พินทุอิ

34.ตอบ ค. 4 พยางค์

35.ตอบ ข. อีเลินนิ่งกับการจัดการศึกษา

36.ตอบ ข.พ.ศ. 2551

37.ตอบ ค.การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต

38.ตอบ ง.ทำสองฝักสองฝ่าย ไม่แน่นอน

39.ตอบ ง.อย่าด่วนสรุปทันทีที่ได้ฟัง

40.ตอบ ก แม่กน

41.ตอบ. ค แจก

42.ตอบ ค.

43.ตอบ ค.

44.ตอบ ค.

 1. ตอบ ข.
 2. ตอบ ค.
 3. ตอบ.ง. ฮีเลียม

48.ตอบ.ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

49.ตอบ.ข. คนซื่อเป็นตำรวจ

 1. ตอบ.ง. 3 6 4 1 5 2
 2. เฉลย4 การตอบรับคำทักทายว่า “Nice to meet you.” (ยินดีที่ได้พบคุณ) สามารถตอบกลับด้วยคำพูดว่า “Nice to meet you, too.” (ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน) ได้
 3. เฉลย 3 มาลีบอกสุนีย์ว่าในวันหยุดที่จะถึงนี้เธอจะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ดังนั้น คำพูดที่เหมาะสมที่สุดที่สุนีย์ควรพูด คือ “Have a wonderful time.” (ขอให้สนุกนะ)ข้อควรรู้ สำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายทำนองว่า “ขอให้สนุก” ได้แก่

– Have a good / great time.                                             – have fun time.

– Have an exciting time.                                                  – have a big time.

– Have a wonderful time.                                                                – have a whale of a time.

 1. เฉลย 1ประภากล่าวขอบคุณปราณีที่นาของขวัญวันเกิดมาให้ ดังนั้น การตอบรับคำกล่าวขอบคุณที่

ค่อนข้างเป็นทางการว่า “You’re welcome.” (ด้วยความยินดี) จึงเหมาะสมที่จะเป็นคำตอบ ข้อควรรู้ อย่าจำสับสนกับคำพูดที่ว่า “Welcome to …(Place)…” (ยินดีต้อนรับสู่…(สถานที่)…)

 1. เฉลย 3เมื่อสันติได้ทราบว่าปรีชากำลังเดินทางไปยังสีลมเช่นเดียวกัน เขาจึงน่าจะถามว่า “Can I go

with you?” (ขอฉันไปด้วยได้ไหม?) ซึ่งจะเข้ากันได้กับคำตอบที่ปรีชาตอบกลับมาว่า“Sure!” (ได้อยู่แล้ว)

 1. เฉลย 1เมื่อแซมได้ทราบว่านี่เป็นการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโทนี่ เขาจึงน่าจะถามว่าแท้ที่จริงแล้วนั้น “Where are you from?” (คุณเดินทางมาจากที่ไหน?) ซึ่งก็จะเข้ากับคำตอบของโทนี่พอดีว่า “I’m from America.” (ฉันมาจากอเมริกา) พอดี
 2. เฉลย 2เมื่อเจนเอ่ยปากชวนโรเบิร์ตว่าเขาสนใจที่จะไปเล่นน้ำทะเลในบ่ายวันนั้นไหม โรเบิร์ตตอบว่า “Sure.” (เอาสิ) เขาก็น่าจะพูดต่อมาว่า “Let’s go.” (ไปกันเลย หรือ รีบไปกันเถอะ) ข้อควรรู้ สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า Let’sนี้ มาจากคำเต็มว่า “Let us” ใช้ในการเชิญชวนผู้อื่นให้ร่วมทำกิจกรรมบางอย่างกับตัวของผู้พูด
 3. เฉลย 2เมื่อแมรี่ขอความช่วยเหลือจากแจ็ก โดยถามว่า “Would you mind carrying this boxfor me?” (คุณจะถือสาไหมคะหากว่าดิฉันจะให้ช่วยยกกล่องหนักใบนี้สักหน่อย?) แจ็กก็จะควรพูดแสดงน้ำใจว่า “Not at all.” (ไม่เลยครับ) และ “My pleasure.” (ด้วยความยินดีครับ)ข้อควรรู้ สำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “Would you mind + กริยารูป –ing?” มีความหมายในภาษาไทยว่า “จะถือสาอะไรไหม” หรือ “สะดวกไหมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้” และเวลาตอบกลับมา ให้ระวังว่าต้องใช้คำพูดที่มีความหมายว่า “ไม่เลย” เช่น Not at all , No problem เป็นต้น
 4. เฉลย 3เมื่อคิมขอให้เอริกช่วยส่งถ้วยมาให้เธอหน่อย เอริกก็จะตอบรับว่า “OK.” (ได้สิ) และเมื่อนำมายื่นให้ต่อหน้าแล้ว ก็จะพูดว่า “Here you are.” (นี่นะครับ)
 5. เฉลย 2 เมื่อลินดาแจ้งซาร่าห์ว่าเธอยังมีไข้อยู่ ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกสักระยะซาร่าห์ก็จะตอบกลับมาว่า “Sorry to hear that.” (เสียใจด้วยนะ) และเป็นธรรมเนียมที่จะให้กาลังใจคนป่วยด้วยคคำอวยพรว่า “Get better soon.” (ขอให้หายป่วยไวๆนะ)ข้อควรรู้ สำนวนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ในการอวยพรคนป่วย ได้แก่

– Get well soon.- Get better soon.

– Bounce back soon.- Wishing you a speedy recovery.

 1. เฉลย 1นาตาลีลืมนาดินสอมา เธอจึงขอยืมจากยูมิโกะ โดยพูดว่า “Could I borrow yours?” (ขอยืมดินสอเธอสักหน่อยได้ไหม) ข้อควรรู้ การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในภาษาอังกฤษ สามารถใช้

– Can I + กริยา? เมื่อใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในกรณีที่เรามีความสนิทสนม และรู้จักคุ้นเคยกับคนที่เราจะขอร้องกันดีอยู่แล้ว

– Could I + กริยา? เมื่อใช้อย่างเป็นทางการขึ้นมาและมีความสุภาพมากขึ้น

 1. เฉลย 3ที่ธนาคาร เมื่อมีลูกค้าเข้ามา พนักงานก็จะสอบถามว่ามีสิ่งใดที่สามารถรับใช้ได้ ดังนั้น คำพูดว่า “Can I help you, sir?” (มีสิ่งใดให้รับใช้ไหม) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด มีความสุภาพและเป็นทางการกว่าการพูดว่า “What do you want?” (คุณต้องการอะไร)ตรงๆ
 2. เฉลย 1เมื่อมีโทรศัพท์โทรเข้ามา โดยที่ผู้พูดต้องการเรียนสายกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับสาย จึงควรใช้คำถามว่า “Could I speak to Anna, please?” (ขอเรียนสายกับคุณแอนนาหน่อยได้ไหมครับ) ซึ่งก็จะเข้าได้กับคำตอบของผู้รับพอดี ที่กล่าวตอบกลับมาว่า “Wait a minute, please.” (กรุณารอสักครู่นะคะ)
 3. เฉลย 3คำตอบของจอร์แดนที่ว่า “She swims slowly.” (เธอว่ายน้าอย่างช้าๆ) น่าจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่มุ่งสอบถามลักษณะการว่ายน้ำของผู้หญิงคนหนึ่ง ดังนั้น คำถามว่า “Howdoes she swim?” (เธอว่ายน้ำอย่างไร?) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
 4. เฉลย 1 คำตอบของเวนดี้ที่ว่า “He is tall and handsome.” (เขาตัวสูงและรูปหล่อ) น่าจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่สอบถามลักษณะภายนอกของบุคคล ดังนั้น คำถามว่า “Whatdoes the new teacher look like?” (คุณครูคนใหม่มีลักษณะเป็นอย่างไร?) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดข้อควรรู้ ระวังคำถามที่มีคำว่า “like” เนื่องจากเป็นได้ทั้งคำกริยา (แปลว่า ชอบ) และบุพบท(แปลว่า เหมือน คล้าย) เช่น

– What does he like? เขาชอบอะไร?

– What does he look like? เขามีลักษณะเป็นอย่างไร? (ลักษณะภายนอก)

– What is he like? เขามีนิสัยอย่างไร? (อุปนิสัยภายใน)

 1. เฉลย 2แอนต้องการแนะนำเพื่อนของตนให้รู้จักกับคริส ดั้งนั้นควรเลือกใช้คำพูดว่า “I’d like to introduce my friend.” (ฉันอยากจะขอแนะนำเพื่อนของฉันให้คุณได้รู้จัก)
 2. เฉลย 2คำถามของแซนดี้ที่ว่า “What is Alex like?” (อเล็กซ์เป็นคนอย่างไร) เพื่อสอบถามอุปนิสัย ของบุคคลนั้น ควรตอบด้วยคาพูดที่ว่า “He is smart and diligent.” (เขาฉลาดและขยันขันแข็ง) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
 3. เฉลย 4เมื่อแพมบอกมาร์กว่าเธอทาหนังสือเดินทางหาย มาร์กก็ควรที่จะแสดงความเสียใจกับเรื่อง ดังกล่าวด้วยคาพูดว่า “I’m sorry to hear that.” (ฉันเสียใจด้วยนะ)
 4. เฉลย 4 เมื่อครูเอ็ดดี้สอบถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าเข้าใจคำถามไหม และนักเรียนไม่เข้าใจคำถามข้อนั้นเลยสักนิดเดียว เขาก็ควรตอบครูไปตามตรงว่า “I’m very sorry, sir. I don’tunderstand it at all.” (ขอโทษจริงๆครับครู แต่ผมไม่เข้าใจคำถามเลยครับ) ซึ่งก็จะเข้าได้กับคำพูดของครูที่ตอบกลับมาว่า “You don’t have to apologize. Let me explain itagain.” (ไม่ต้องขอโทษครูหรอกนะ เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีกรอบนะ)
 5. เฉลย 1จิมต้องการจะซื้อกาแฟเลี้ยงนาธาน แต่เนื่องจากนาธานติดธุระอยู่ เขาจึงไม่อาจจะอยู่ดื่มกาแฟนั้นได้ดังนั้น คำขอผัดที่ว่า “I’m really in a hurry.” (ผมกำลังรีบเร่งอยู่จริงๆครับ) ของนาธานก็จะเข้าได้พอดีกับคำเชิญชวนอีกครั้งของจิมที่ว่า “Don’t worry. A drink won’t take long. Come on.”(ไม่เป็นไรหรอกน่า กาแฟสั่งไม่นานก็ได้ล่ะ มาดื่มกันก่อนเถอะนะ)
 6. เฉลย 3เมื่อเดวิดต้องการจะสอบถามราคาของเครื่องดื่มที่สั่งในโรงอาหาร เขาควรใช้คำถามว่า “How much is it?” (ราคาเท่าไหร่ครับ?) ซึ่งก็จะเข้าได้กับคำพูดของคนขายที่ตอบกลับมาว่า “15 baht.” (15 บาท)
 7. เฉลย 3มีชาวต่างชาติคนหนึ่งมาสอบถามทางไปพระบรมมหาราชวัง แต่คุณไม่ทราบเช่นกัน คุณควร บอกเขาไปว่า “I’m sorry. I’ve just moved here.” (ขอโทษด้วยครับ ผมเองก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ครับ) ตัวเลือกอื่น
 8. Excuse me, I’m getting lost. ขอประทานโทษครับ คือผมหลงทางมา
 9. Sorry. Leave me alone. ขอโทษนะ แต่ขอผมอยู่คนเดียวนะ
 10. Don’t worry. There’s nothing to be afraid of. ไม่ต้องกังวลไป ไม่มีอะไรที่น่ากลัว
 11. เฉลย 2ชายชราคนหนึ่งล้มลง คุณรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาพร้อมกับพูดว่า “Are you all right?”(คุณไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ?)

ตัวเลือกอื่น

 1. Why did you do that? ทำไมทำแบบนั้นล่ะ?
 2. Take a rest. พักก่อนเถอะ
 3. How disgusting you are! คุณนี่มันน่าขยะแขยงจริงๆ
 4. เฉลย 4นักเรียนคนหนึ่งมีปัญหากับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้อง เขาจึงโทรศัพท์ไปหาช่างพร้อม กับบอกว่า “There’s something wrong with my computer.” (มีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน)

ตัวเลือกอื่น

 1. Go ahead. เอาเลย ตามสบาย
 2. Can’t you come to my room? นี่คุณมาที่ห้องหน่อยไม่ได้หรือ?
 3. Fix this computer now. ซ่อมคอมพิวเตอร์นี้เดี๋ยวนี้นะ
 4. เฉลย 3คุณเหยียบเท้าผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณควรขอโทษว่า “I’m so sorry.” (ฉันเสียใจจริงๆ)

ตัวเลือกอื่น

 1. Be careful next time. คราวหลังก็ระมัดระวังหน่อยนะ
 2. That’s your fault. เป็นความผิดของคุณเองนะ
 3. How dare you? คุณกล้าดียังไงถึงมาทำแบบนี้?
 4. เฉลย 2คุณทำแก้วของเพื่อนบ้านแตก เพื่อนบ้านของคุณจึงบอกว่า “Take it easy.” (ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ)

ตัวเลือกอื่น

 1. You’re welcome. ด้วยความยินดี
 2. How could you do such a thing? คุณทำอะไรแบบนั้นได้อย่างไร?
 3. Well done. เยี่ยมเลย

76.ตอบ ง.

 1. ตอบ ง.
 2. ตอบ ง. Information Technology
 3. ตอบ ง.
 4. ตอบ.ข. Window 7 / Ubuntu
 5. ตอบ. ง.
 6. ตอบ.ง.
 7. ตอบ.ข.
 8. ตอบ.ข. ผู้ดูแลและบริหารระบบ
 9. ตอบ.ก. นักวิเคราะห์ระบบ
 10. ตอบ.ข. ด้านเศรษฐกิจ
 11. ตอบ.ก. เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
 12. ตอบ.ง. ข้อ ก. และ ข.
 13. ตอบ.ง.
 14. ตอบ.ค. ระบบทะเบียนนักเรียนโรงเรียน
 15. ตอบ.ก. เทคโนโลยีการสื่อสาร
 16. ตอบ.ง.
 17. ตอบ.ข. การกำหนดความต้องการ
 18. ตอบ.ง.
 19. ตอบ.ง. ถูกทุกข้อ
 20. ตอบ.ง. ถูกทุกข้อ
 21. ตอบ. ง ใช้สัญญาณดาวเทียม

98.ตอบ. ค อาร์พาเน็ต

99.ตอบ.ข ใช้ชื่อ โดเมน

100.ตอบ.ค เชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์

 1. ตอบ ค. หัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ
 2. ตอบ ค. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. ตอบ ง.ผิดทุกข้อ
 4. ตอบ ข. 17 ปีบริบูรณ์
 5. ตอบ ง. ย่างเข้า 7 ขวบ
 6. ตอบ ค. 24 ชั่วโมง
 7. ตอบ ข
 8. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 9. ตอบ ค.
 10. ตอบ ง. 15 วัน
 11. ตอบ ง.
 12. ตอบ ข. ภรรยาของบุตรเจ้ามรดก
 13. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 14. ตอบ ข. 90 วัน
 15. ตอบ.ง. 20
 16. ตอบ.ข. 6 เมษายน พ.ศ. 2560
 17. ตอบ.ค. ปวงชนชาวไทย
 18. ตอบ.ง. ถูกทุกข้อ
 19. ตอบ.ง. ประธานองคมนตรี
 20. ตอบ.ข. 12 ปี

121.ตอบ.ข. 350 คน

122.ตอบ.ก. 150 คน

123.ตอบ.ง.ถูกทุกข้อ

124.ตอบ.ง. ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง

125.ตอบ.ง. 200 คน

126.ตอบ. ง. อินเดีย

127.ตอบ.ก.แผน วรรณเมธี

128.ตอบ.ค. กรุงจาการ์ตา

129.ตอบ.The ASEAN Way

130.ตอบ.ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน

131.ตอบ.ข. 5 ประเทศ

132.ตอบ.ค. ASEAN + ญี่ปุ่น+ เกาหลีใต้ + จีน

 1. ตอบ.ง. ติมอร์-เลสเต
 2. ตอบ.ค. กัมพูชา

135.ตอบ.ก.

136.ตอบ.ก.

137.ตอบ.ก. รวงข้าว 10 ต้น

 1. ตอบ.ค. 8 สิงหาคม 2510
 2. ตอบ.ก.
 3. 140. ตอบ.ค.

141.ตอบ. 20 ปี

142.ตอบ.ข. 6 ข้อ

 1. ตอบ.ก. หลักนิติรัฐ

144.ตอบ.ง. อินโดนีเซีย

145.ตอบ.ก. ความพอเพียง

146.ตอบ.ข.

147.ตอบ.ก. 2 ระยะ

148.ตอบ.ข. 10 จังหวัด

149.ตอบ.ง.

150.ตอบ.ก. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
  7
  Shares
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •