. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

Memorandum

 

To       :    Mr. ChakritYamnam             From    : Mr. Pattipan P.

Subject :Sale Performance                 Date   : June 20 2009

The Civil Engineering Co., Ltd. is enjoying its best…..16……year. Although we have 20…..17…. Sale representatives this year than last year, our sales…..18…  is up nearly 40 percent. So you will see that ……19…… performance is much better. We believe that reason for this ……20…… is simply better training and supervision.

 

 

 1. 1. selling 2.   sellers
 2. sale                                                         4.   sales

 

 1. 1. More                                                       2.   Less
 2. few                                                          4.   Fewer

 

 1. 1. Agent 2.   Volume
 2. quality                                                     4.   Force

 

 1. 1. Individual 2.   overall
 2. partial                                                     4.   Whole

 

 

 1. 1. Outbreak 2.   Improvement
 2. adjustment                                              4.   alternative

 

Central Bank and Government

In theory it is of little importance to price stability whether parliament sets ruleswhich central banks are told to obey, or whether central banks are made independent. In practice, however, it is extremely hard for governments to terminate the independence of central banks once they have it and it seems that central banks independence is more likely to avoid the dangers of inflation.

5                Experience shows that the freer central banks is from government interference,the lower is the rate of inflation. In a Harvard study. those countries whose central . banks were less independent had an average inflation rate of 12.5 %, while thosecountries whose central banks were more independent had an average rate of 4%. Moreover, countries with freer central banks also tended to have lower rate of unemployment. This fits the theory that independent bank are more successful in economic terms than banks which are open to movement interference.

 

 1. In theory, …………. .
 2. govemments should control central banks
 3. central banks are free from govemment control
 4. whether govemment control central banks or not should not matter
 5. central banks should control govemment economic policy

 

 1. The word “terminate” (line 3) means …………. .
 2. be familiar with                                        2.   be accustomed to
 3. bring an end to                                       4.   take up with

 

 1. In practice, according to the text, …………. .
 2. governments can interfere with central banks? freedom easily
 3. governments never interfere in central banks
 4. governments find it difficult to interfere with central banks’s freedom
 5. governments disapprove of independent central banks

 

 

 

 1. According to the text, what is the relationship between unemployment rates andthe freedom of central banks?
 2. There is no relationship between unemployment rates and central banks’sfreedom
 3. IT is certain that countries that countries with independent central banks willhave lower             unemployment rates.
 4. It is a misconception that countries with independent central banks will havelower                      unemployment rates.
 5. It is likely that countries with independent central banks will have lower unemployment rates.

 

 1. The word “fits” (line 9) means …………. .
 2. takes after                                              2.   holds on
 3. lies behind                                              4.   complies with

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

เรื่องล่าสุด